ေရကူးစီမံကိန္း ယခုအစိုးရလက္ထက္၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ မဟုတ္

javascript

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ခဲ့သည့္ ေရကူးၿမိဳ႕ျပႏွင့္ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကို ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္႐ံုးမွ ဒုတိယ အျမဲတမ္း
အတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရကူး႐ုပ္သံလႊင့္ စက္႐ံု၀န္းက်င္သည္
လူေနထူထပ္လာသည့္အတြက္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို
ေရဒီယိုလႈိင္းမ်ားက ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စက္႐ံုကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္၊ မီဒီယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္
ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ကာမိရန္အတြက္ စက္႐ံုေဟာင္းေနရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္စက္႐ံုကို ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္
စက္႐ံုေဟာင္းေနရာတြင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပထမအႀကိမ္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္သူ မရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ပထမအႀကိမ္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူ မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါ ထပ္မံေခၚယူမည္
မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္အတြင္း စက္႐ံုေရႊ႕ေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟု ဦးျမင့္ေထြး ကေျပာသည္။
“ဒီအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္းမွာေတာ့ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ စီမံကိန္းအတြက္ အခုတင္ထားတဲ့ အဆိုျပဳလႊာေတြကို ေနာက္အစိုးရ လက္ထက္ စီမံကိန္းဆက္လုပ္ခဲ့ရင္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ေအာင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားပါမယ္” ဟု
၎က ေျပာသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါကို ေမလအတြင္းက စတင္ေခၚယူခဲ့ရာ ေၾကညာၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း သံုးသပ္ခ်က္တို႔ျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာနက တင္ဒါ ပိတ္သိမ္းရက္ကို တစ္လတုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ တင္ဒါကာလအတြင္း ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုက တင္ဒါ ပံုစံမ်ား
၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကအဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့သည္။ “ေရကူးစက္႐ံု ေရႊ႕တာကို ၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း
ၿပီးစီးခ်င္တယ္။ အဆိုျပဳလႊာေတြမွာေလးႏွစ္ အခ်ိန္ယူထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဆိုျပဳလႊာေတြမွာ အမ်ားျပည္သူသံုးေနရာအတြက္
ေျမေနရာလ်ာထားခ်က္က ၀န္ႀကီးဌာနက လိုခ်င္တာထက္ နည္းေနတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီႏွစ္ခ်က္ပါပဲ။ ေနာက္တာ၀ါတိုင္အျမင့္စတဲ့
တျခားအခ်က္ေလးေတြလည္း မကိုက္ညီလို႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ မရွိခဲ့တာပါ” ဟု ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံရဲ႕ မီဒီယာက႑အေျခအေနအရ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ မီဒီယာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ဳိးအေရးတႀကီး လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ မယူဆပါဘူး” ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖိုးေသာၾကာ)က ေျပာသည္။


Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.