မႏ ၱေလးတုိင္းေဒသရွိၿမိဳ႕သာစီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆက္လက္ဖိတ္ေခၚသြားမည္

javascript

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခရိုင္ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စက္မႈဥယ်ာဥ္(ၿမိဳ႕သာ)စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ သိရသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၏အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္ႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူးရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဆိုသည္ကုိ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သလိုလက္တဲြေဆာင္ရြက္ေနေသာကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကိုေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပၿပီး စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပိုမိုသိရွိၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ယခုခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏စက္ရံုငါးရံုလည္ပတ္ေနၿပီးထပ္မံတည္ေဆာက္ေနေသာစက္ရံုမ်ားရွိသလုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီတစ္ခုမွလည္း စက္မႈဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ ဧက ၅ဝကိုငွားရမ္းၿပီး စက္ရံုတစ္ရံုကိုလာမည့္ ရွစ္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒသခံမ်ားအတြက္လည္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုဆက္တိုက္ေပၚထြက္လာႏုိင္မည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုတြင္ အမည္ေပါက္ေနရာမ်ားအနက္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္သိန္း၂ဝထုတ္ေပးမႈ ၉ဝရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိၿပီးစီးေနၿပီး အမည္မေပါက္ေနရာမ်ားအတြက္ကရုဏာေၾကးအျဖစ္တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ငါးသိန္းထုတ္ေပးမႈမွာ ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊စီမံကိန္းအနီးတြင္ေျမကြက္မ်ားကိုထပ္မံခ်ထားေပးကာ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အတိုင္းစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္ရန္ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေဂါက္ကြင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီးလာေရာက္ကစား ေသာျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္မ်ားအနားယူႏိုင္မည့္ အိမ္ရာမ်ားကိုဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
စီမံကိန္းအား ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါဝင္သည့္ စက္ရံု၂ဝဝန္းက်င္အထိလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

Source : Democracy
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.