ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခု ဟိုတယ္ႏွင့္ အိမ္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ ျမႇဳပ္ႏွံမည္

javascript

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမတြင္ ဂ်ပန္ Kajima ကုမၸဏီက ဟိုတယ္ႏွင့္ အိမ္ရာလုပ္ငန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာ န ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ရန္ ကင္းလမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင့္ တြင္ရွိၿပီး ႏွစ္ ၇၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္း၌ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားပိုင္ ဆိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

‘‘ေျမက အစိုးရပိုင္ေျမပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အစိုးရမပါဘူး။ ပုဂၢလိကသီးသန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ ပါ ’’ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္အထပ္ ၂၀ ပါ ဟုိတယ္တစ္ခုအပါအဝင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု သံုးခုပါဝင္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါကၾကမ္းခင္းဧရိယာပမာဏ ၁၇၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ (၄၂ ဧကေက်ာ္) ရွိလာမည္ဟု ဂ်ပန္ကုမၸဏီကဆို သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုသည္ ၿမိဳ႕ျပအစိတ္အပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘး ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ အစားအစာႏွင့္ ေရသိုေလွာင္မႈ စနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟုဆိုသည္။ ယခုစီမံ ကိန္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္အရ Kajima ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး ဂ်ပန္ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဆိုထားသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရန္ကင္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင့္ရွိ ေျမကြက္ ကိုးကြက္တြင္ အိမ္ရာလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကထုတ္ျပန္ သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

Source : 7Daydaily
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.