ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ယာယီရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည့္၊အလားအလာရွိဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔မွန္းထား

javascript
ရန္ကုန္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားသည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္
အေရာင္းေအးလ်က္ရွိရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြမလုံေလာက္သည့္
အေနအထားၾကံဳရဖြယ္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္မေဆာက္လုပ္ႏိုင္ဘဲ ရပ္တန္႔ထားရသည့္အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိကာ
ေဈးကြက္အတြင္း ယုံၾကည္မႈမရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္လာႏိုင္မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။
“ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရထားတဲ့ စီမံကိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေသးၿပီး
လာမယ့္သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အေဆာက္အအံုေတြကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္” ဟု Meinhardt အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ
John Anderson က ေျပာသည္။ “စီမံကိန္း နည္းနည္းေလးေလာက္ပဲ ေဆာက္လုပ္ေရးကို တကယ္ဆက္ၿပီးလုပ္ေနၾကတာပါ။
စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ သူတို႔စီမံကိန္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့တြက္ထားပါတယ္။
တစ္ခါတေလ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီဇိုင္း ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုကို
ေပးထားတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ အတြင္း ေဆာက္ေပးႏုိင္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ဳိး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ဳိး မေတြ႕ၾကေသးပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထိုအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစသည့္အခ်က္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားဘတ္ဂ်က္မွာ ၎တို႔ခန္႔မွန္းထားသည့္ ပမာဏထက္
နည္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အမ်ားစုကို ႀကိဳပိြဳင့္ စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ္လည္း စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္မလာေၾကာင္း VDB Loi က အစုစပ္
ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သူ Edwin Vanderbruggen ကေျပာသည္။ “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံကိန္းကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးအလံု အေလာက္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အေဆာက္အအံုမေဆာက္ခင္မွာ အခန္းေတြကို
ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိလာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။
“၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔အခန္းေတြႀကိဳေရာင္းၿပီး အေဆာက္အအံုေတြကိုေဆာက္တာ အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ထြက္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားနည္းသြားပါတယ္။
တကယ္လို႔ ေရာင္းအားေတြက်ေနၿပီးေကာလာဟလလည္း ပ်ံ႕သြားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အဲဒီစီမံကိန္းေတာ့သြားၿပီ။ လူေတြလည္း
မ်က္ကလူးဆန္ျပာျဖစ္ကုန္ေရာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၀ယ္လက္အမ်ားစုသည္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ေနထိုင္ရန္အတြက္
မဟုတ္ဘဲ အိမ္ျခံေျမေဈးကစားရန္ ၀ယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Green Vision က ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဉာဏ္မင္းထြဋ္ ကေျပာသည္။
“တကယ္၀ယ္လိုအားလည္းမရွိဘဲနဲ႔ အိမ္ ေဈးေတြ ထိုးတက္သြားပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရႊ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ကားေတြကို ေဈးကစားၾကတဲ့
အစဥ္အလာရွိပါတယ္ ။ေရႊေဈးတို႔၊ ေဒၚလာ ေဈးတို႔ကို စံသတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းခ်မွတ္လိုက္တဲ့အခါ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြဟာေငြျမန္ျမန္ရေစတဲ့
လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကြန္ဒို
တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀,၀၀၀ နဲ႔ မ၀ယ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ကြန္ဒိုခန္းတခ်ဳိ႕ကုိ
ေဒၚလာတစ္သန္းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေဈးႏႈန္းဟာ ႏွစ္ဆကေနသံုးဆအထိ ျမင့္သြားခဲ့ပါတယ္”
ဟု ၎ကေျပာသည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း ယခုအခါတြင္ ေဈးကစားသူမ်ားသည္ ကြန္ဒုိတိုက္ခန္း၀ယ္ျခင္းအား
ရပ္လုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ “တကယ္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ယ္ၾကတဲ့ေဈးကြက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ အခန္းေတြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိပဲ ေရာင္းထြက္ထားတာပါ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အိမ္ျခံေျမအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ အမွန္တကယ္ေနထိုင္ရန္၀ယ္ယူသည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေရအတြက္မွာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းစုစုေပါင္း၏ ၄၀ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း အျခားသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၿပီး အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အေရအတြက္ထက္ နည္းေနေသးသည္ဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနၾကရာ ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္ မေသမခ်ာမေရရာသည့္
အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားစုက ေျပာသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီးရွိ စီမံကိန္းငါးခုကိုရပ္ဆုိင္းၿပီး
ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္မႈ မ်ား က်ဆင္းသြားသည္ဟု Bouygues Batiment International က ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ
ဌာေနမန္ေနဂ်ာ Julien Esch က ေျပာသည္။ “ဒဂံုစီးတီးလိုစီမံကိန္းႀကီးေတာင္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရတယ္ဆုိရင္ သူတို႔၀ယ္ခ်င္ေနတဲ့
ကြန္ဒိုစီမံကိန္းေသးေသးေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကလည္း မေသခ်ာေလာက္ဘူးလို႔ လူေတြကေတြးၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျမင္ကြင္းကို
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟုေ၀ဖန္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဇူလိုင္လတြင္ စီမံကိန္းႀကီး ငါးခုကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးမည္ဟု အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
ေရြးခ်ယ္စရာမရွိျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ၀ယ္လက္ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အဓိက ျပႆoနာျဖစ္သည္ဟု Mr.Esch ကေျပာသည္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရာင္းလိုအားပိုလွ်ံ ေနသည့္ အလားအလာတြင္ရွိေနသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။
Yoma Strategic Holdings က အိမ္ျခံေျမ ဆိုင္ရာဌာနမႉး Cyrus Pun ကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသာ
အေရးပါေၾကာင္း ေျပာသည္။ “လူေတြက စိတ္၀င္စားမႈေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အခ်ိန္ယူေနၾကပါတယ္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈရွိၾကပါတယ္။ အခုတစ္ေလာ ၀ယ္ရခက္ေနတဲ့ေဒၚလာကို သူတို႔မသံုးခ်င္ၾကပါဘူး” ဟု
၎က ေျပာသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္အထိ ‘စုေဆာင္းသင့္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ’ အျဖစ္
လက္ခံထားၾကဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစုက ယူဆထားၾကသည္။ “လူေတြဟာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုေရာင္းခ်ၿပီး ေငြသားေတြ အထူးသျဖင့္
ေဒၚလာေတြနဲ႔ ေရႊေတြကို သိမ္းထားၾကပါတယ္။ ကြန္ဒိုအခန္းပိုေတြကို အငွားခ်ထားဖုိ႔ ၀ယ္ထားတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား
ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားၾကမွာပါ” ဟု ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုက ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာျမင့္တက္လာသည္ဟု RHLB Myanmar
ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Lilian Fork ကေျပာသည္။ “ကန္ထ႐ိုက္တာငွားရမ္းစရိတ္ကလည္း ျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု
၎ကေျပာသည္။ “ေဒသခံအလုပ္သမားေတြကို လစာတိုးေပးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကန္ထ႐ိုက္တာ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနဲ
ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္အတန္းက နိမ့္က်ေနတာရယ္၊ ေနာက္က်ေၾကးမေပးခ်င္တာရယ္ ေၾကာင့္ ျပည္ပကကြ်မ္းက်င္လုပ္သားငွားရမ္းရတာေတြကုိ
ထည့္တြက္မထားရင္ေတာင္ အလုပ္သမားစရိတ္ျမင့္တက္ေနတာလည္း ကန္ထ႐ိုက္တာေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္လာေနတဲ့
အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္က ခ်က္ခ်င္းကန္ထ႐ိုက္မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ထားရင္ ကန္ထ႐ိုက္တာဟာ
တင္ဒါေဈး အျမင့္ႀကီးေပးရေလ့ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ စီမံကိန္းၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ေျခမရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္
အမ်ားစုမွာေျမပိုင္မဟုတ္သည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏၀င္ေငြမွာ ၎တို႔ ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ေဈးႏႈန္းထက္ နည္းေသာ္လည္း
ငွားရမ္းခ ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိေစရန္လံုေလာက္သည္ဟု Mr.Anderson က ေျပာသည္။ လြယ္လြယ္ရသည့္ေငြ လြယ္လြယ္ကုန္ျခင္း
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၀ယ္လက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသးေၾကာင္းျမင္ေနၾကေသာ္လည္း
လစဥ္ အရစ္က်ေပးသြင္းေငြကို ဆက္ေပးသြင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ “အရစ္က်ေပးသြင္းေငြေတြကို သူတုိ႔ေပးရမွာပါ။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ သူတို႔အခြင့္ေရးေတြ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးသြားမွာပါ။ သူတို႔ေတြ အခက္ေတြ႕ေနၾကရတယ္” ဟု ျမန္မာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရးကုမၸဏီ
ဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.