တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒသစ္ေပၚထြက္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တုိက္တြန္း

javascript

အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာ
ေစရန္၊ တိုက္ခန္းဝယ္ယူထားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒသစ္ကို
ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုး ေပၚထြတ္လာေစရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

''ကြန္ဒိုဥပေဒနဲ႔ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒ ႏွစ္ခု တြဲတင္လိုက္ေပမဲ့ ကြန္ဒိုဥပေဒကေတာ့ ထြတ္လာတယ္။
တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒက ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ ေပ်ာက္ေနတယ္၊ ေျမကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေတြမွာ ေဆာက္
ထားတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြက ဘဏ္မွာ  ေပါင္ႏွံလို႔ မရဘူး။ ေငြလိုရင္ အျပင္ကေန ေငြေခ်းေနရ
တယ္။ အဲဒီဥပေဒထြတ္လာရင္ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြလည္း ဘဏ္မွာေပါင္လို႔ရလာသလို ပိုင္ဆိုင္မႈ
အတြက္လည္း အစိုးရဆီမွာ စာရင္းသြင္းရမွာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္းအခြန္ဘ႑ာရလာလိမ့္မယ္။
ဘဏ္ေတြလည္းပိုအလုပ္ျဖစ္လာမယ္။ တိုက္ခန္းေဆာက္တဲ့ လူေတြလည္း ပိုၿပီးေဆာက္လာႏိုင္မယ္''
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း နာယက ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ တိုက္ခန္းမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေျမပိုင္ရွင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေစသည့္
စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္
အမည္ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈ 
နစ္နာေစသလို တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားက ေျမရွင္မ်ား ခ်မွတ္ေတာင္းဆိုထားသည့္ အက်ဳိးေဆာင္ခ 
(လက္မွတ္ထိုးေၾကး) မ်ားေပးကာ  အေရာင္းအဝယ္ ျပဳေနရဆဲျဖစ္သည္။

ေျမရွင္အခ်ဳိ႕၏ လက္မွတ္ထိုးေၾကး ျမင့္မားစြာေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္
တုိက္ခန္းမ်ားပင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က တိုက္ခန္း
ပိုင္ရွင္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ မျဖစ္မေနျပ႒ာန္းရန္
လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။ 

''တခ်ဳိ႕ကငါးသိန္း၊ တခ်ဳိ႕က ၁ဝ သိန္းေလာက္အထိ ေတာင္းလာၾကတယ္၊ ေျမရွင္ေတာင္းသေလာက္
ေပးရတယ္။ မွတ္ပံုတင္လည္း လုပ္လို႔မရသလို ဘဏ္မွာလည္း ေပါင္လို႔မရဘူး။ အိမ္ရွင္လက္မွတ္
မထိုးေပးရင္ အိမ္ရွင္က အိမ္လချဖတ္ပိုင္းျဖတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ရွင္ကိုဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကိုယ့္
ဘာသာကိုယ္ ဝယ္ၾကေရာင္းၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ေနာက္လူက အဲဒီအခန္းကို မဝယ္ေတာ့ဘူး။ 
အဲဒါက အိမ္ျခံေျမေလာကမွာ အစဥ္အလာလိုျဖစ္သြားတယ္။ ပံုမွန္ကေတာ့ သဘာဝမက်ဘူး။ 
ကိုယ္က တိုက္ခန္းကို သိန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အျပတ္ေတာင္ ဝယ္ထားၿပီးၿပီ။တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒ
ကို အစိုးရသစ္ကဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈရမယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ တိုက္သစ္ျဖစ္ပါက ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ (ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ) မ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း တိုက္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ပါက တိုက္ခန္း
ဝယ္ယူေရာင္းခ်ခဲ႔သူ အဆင့္ဆင့္၏ ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ား ျပည့္စံုမွသာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

တိုက္ခန္းမ်ားကို ေျမရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ေဆာက္လုပ္ကာ  အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ထားၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေျမရွင္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျမရွင္အခ်ဳိ႕က အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
ထံသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေျမပိုင္ရွင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည့္အတြက္ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက 
မိမိပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္
မူလေျမရွင္မ်ား ေတာင္းခံထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားထက္ ေျမရွင္သစ္မ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံျဖင့္ 
ပိုမိုေတာင္းခံလာမႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္မ်ား မၾကာခဏ ပြဲပ်က္လ်က္
ရွိသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

''အခုေနာက္ပိုင္း ဥပေဒမရွိေတာ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာၾကသလဲဆိုေတာ့ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက 
အသင္းအဖြဲ႕ေတြကို ေျမရွင္အခြင့္အေရးဆိုၿပီး လ·လိုက္ၾကတာေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ကေျမညီထပ္ 
အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရင္ လက္မွတ္ထိုးေၾကး သိန္း ၄ဝ ေပးရမယ္တို႔၊ ပထမထပ္ဆို ဘယ္ေလာက္
ဆိုၿပီး မဟားတရားေတာင္းတာေတြမ်ားလာတယ္။ အိမ္လခတိုးေတာင္းတာ ျပႆနာမရွိေပမဲ့ အခုလို 
လက္မွတ္ထိုးေၾကး တိုးေတာင္းလာၾကလို႔ အေရာင္းအဝယ္ပ်က္သြားတာ မ်ားတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုလို ျဖစ္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရင္
ေျမရွင္ကို လက္မွတ္ထိုးေၾကး ေပးရမယ္လို႔ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း 
အိမ္ျခံေျမ ေလာကအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ဥပေဒတစ္ခု ထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးဖုိ႔ လိုလာၿပီ'' ဟု ေဒၚမုိ႔မုိ႔ေအာင္ကေျပာသည္။

တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမရွင္မ်ားသို႔ အိမ္လခအျဖစ္ လစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြမ်ားကို ေပးေခ်ေနရဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ငွားရမ္းရာတြင္ ေျမရွင္အသိအမွတ္ျပဳ အိမ္လချဖတ္ပိုင္းမ်ား 
ရရွိေရးအတြက္ ေရာင္းခ်သူဘက္က  တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရဆဲျဖစ္ျပီး  ေျမရွင္ေတာင္းဆိုသည့္
ေငြေၾကးမ်ားကုိလည္း ေရာင္းခ်သူဘက္က ေပးေခ်ေနရဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရပိုင္ေျမမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးတူေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဝယ္ယူေနထိုင္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္
ေရရွည္တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သလို ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူေနထိုင္သူ
မိသားစုမ်ား၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္လည္း ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္
ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။  

''ဘီအုိတီ (BOT) ဆိုရင္လည္း ႏွစ္ ၇ဝ ငွားထားတာ။ ႏွစ္ ၇ဝ ျပည့္သြားရင္ အခန္းေနတဲ႔ သူေတြက 
ဖယ္ေပးရမွာလား၊ ဆက္ေနရမွာလား၊ ဘယ္သူမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္
တို႔ေနတဲ့တိုက္ဆို ကိုယ့္အခန္းကိုယ္ငွားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ျပန္ေရာင္းတာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ေျမရွင္ေတာင္းတဲ့ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးရမယ္ဆိုၿပီး တိုက္ခန္းဝယ္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ထဲမွာ
ကို ထည့္ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ေငြလိုလို႔ တိုက္ခန္းကို ဘဏ္မွာေပါင္လို႔ မရတဲ့အတြက္ အျပင္က 
အတိုးႀကီးနဲ႔ ေငြေခ်းၿပီး လုပ္ရတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္'' ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္း
ဝယ္ယူ၍ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ L & S Trading ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္က 
ေျပာသည္။ 


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.