ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္ ကြန္ဒိုအငွား

javascript

လိပ္စာ:
ဲျပည္းလမ္းသြယ္, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
ေဒၚလာ 1800
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1800 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2018-09-24
Corporate ID:
FR16853
ၾကည္႔ရႈမႈ:
705
အခန္းအေရအတြက္:
4
မာစတာအိပ္ခန္း:
3
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
4
ေရခ်ိဳးခန္း:
4
အလႊာနံပါတ္:
7
အေဆာက္အဦး၏အလႊာစုစုေပါင္း:
9
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
ေဆာက္လုပ္သည္႔ႏွစ္:
2015
မွ်ေ၀ရန္ :

အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္

ျပည္လမ္း၏လမ္းသြယ္ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွားမွာ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္နွင္႔ နိုင္င့ျခားသားမ်ားေနထိုင္ရန္ သင္ေတာ္ေသာ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းအငွားေလးျဖစ္ပါသည္။ပရိေဘာဂ အျပည့္စံုနွင့္ အဆင္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေနခ်င္စဖြယ္ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Dishwasher  true
 • true  new building  true
 • true  Heating  true
 • true  Mikrovalna  true
 • true  Lift  
 • true  TV  
 • true  Hot Water  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Secure Car Parking  true
 • true  CCTV  
 • true  Security  
 • true  Decorated  
 • true  ၿမိဳ႔ေတာ္ ရွုခင္း  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • လွည္းတန္း စင္တာ အနီးတြင္ရွိေသာ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ျပည္လမ္းမ, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1300စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ေနထိုင္ရန္ေကာင္း ကြန္ဒို တိုက္ခန္းအငွားေလးျဖစ္ပါသည္။

  Details ေဒၚလာ 980

 • ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ျပည္လမ္းမ, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1550စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုအငွား…

  Details ေဒၚလာ 750

 • လွည္းတန္စင္တာအနီးရွိ လူေန၊ရံုးခန္း အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းတန္ကြန္ဒို အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ရန္ကုန္ - အင္းစိန္ လမ္းသြယ္, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1250စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  မာစတာခန္း (၁) ခန္း၊ ရိုးရုိးခန္း…

  Details ေဒၚလာ 600


Listed By

09 5006267, 09 43157571, 09 43157572

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.