လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္အေရာင္း

javascript

လိပ္စာ:
မင္းဧရာလမ္း, လိႈင္သာယာ, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
၁ ဧက ၄၈၀၀ သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
စက္မႈဇံုေၿမကြက္
ေရာင္း/ငွား:
အေရာင္း
ဧရိယာ:
100188 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2019-02-14
Corporate ID:
New IN 2
ၾကည္႔ရႈမႈ:
86
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
ေၿမအမ်ိဴးအစား:
စက္မွုဇုန္ဂရံ
ေၿမပိုင္ဆိုင္မွု:
အမည္ေပါက္
Fully Fenced:
yes
Ready for development:
yes

Listed By

09-500 6267, 09-431 57 571

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.