အသင့္ေန ညွိ ့ႏႈိင္းေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္

javascript

လိပ္စာ:
ေရႊႏွင္းဆီလမ္းသြယ္, , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
3300 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
လံုးခ်င္းအိမ္
ေရာင္း/ငွား:
အေရာင္း
ဧရိယာ:
4080 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2019-06-17
Corporate ID:
LS 15385
ၾကည္႔ရႈမႈ:
115
အခန္းအေရအတြက္:
6
မာစတာအိပ္ခန္း:
3
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
4
ေရခ်ိဳးခန္း:
4
အေဆာက္အဦး၏စုစုေပါင္းအထပ္:
1 1/2
ေဆာက္လုပ္သည္႔ႏွစ္:
7
အိမ္အမ်ိဴးအစား:
RC
ေၿမအမ်ိဴးအစား:
ဘိုးဘြားပိုင္ေၿမ/ေၿမပိုင္ေၿမ
ေၿမပိုင္ဆိုင္မွု:
အရပ္စာခ်ဳပ္
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

  • true  Air conditioning  true
  • true  Kitchen  
  • true  Electricity  
  • true  Secure Car Parking  true

Facebook comments


Listed By

09-500 6267, 09-431 57 571

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.