၁၉ လမ္းတြင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအငွား

javascript

လိပ္စာ:
၁၉ လမ္း, လမ္းမေတာ္, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
ေဒၚလာ 1000
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
တိုက္ခန္း
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1767 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2019-08-24
Corporate ID:
FR18024
ၾကည္႔ရႈမႈ:
14
အခန္းအေရအတြက္:
8
မာစတာအိပ္ခန္း:
2
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
1
ေရခ်ိဳးခန္း:
3
အလႊာနံပါတ္:
10
အေဆာက္အဦး၏အလႊာစုစုေပါင္း:
12
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Dishwasher  true
 • true  Lift  
 • true  TV  
 • true  Hot Water  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Secure Car Parking  true
 • true  Balcony  
 • true  Garage  
 • true  Security  
 • true  Back up Generator  
 • true  River View  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • ေနထိုင္ရန္ေကာင္းလမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ကြန္ဒိုအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဝါးတန္းလမ္း အနီး, လမ္းမေတာ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2000စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ၀ါးတန္းလမ္းအနီးရွိ…

  Details 15 သိန္း

 • ျမိဳ႕ထဲတြင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဝါးတန္းလမ္း, လမ္းမေတာ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1350စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ…

  Details ေဒၚလာ 1300

 • ျမိဳ႕ထဲတြင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဝါးတန္းလမ္း, လမ္းမေတာ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1350စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာ…

  Details ေဒၚလာ 1200


Listed By

09-500 6267, 09-431 57 571

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.