အိမ္ျခံေျမဂရု(ပ္)ေတြ တကယ္ ထိေရာက္မႈ ရွိလား

javascript

အေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္ေတြ ၊ တိုက္ခန္းေတြကို အေရာင္းအဝယ္ လုပ္တဲ့အ ခါ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္မွာ ဂရု(ပ္)ေတြ ဖြဲ႔ျပီး ေရာင္းခ်လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ 
သည္လို ေရာင္းခ်တာေတြက အက်ိဳးေဆာင္ေတြကို အပ္ျပီး ေရာင္းခ်တာေ လာက္ ထိေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္ ။
အက်ိဳးေဆာင္ေတြ ေရာင္းတာေတြနဲ႔ ဂရု(ပ္)ေတြမွာ ေရာင္းတာေတြက ကြာျ ခားမႈေတြေတာ့ ရွိတယ္ ၊ ဂရု(ပ္)ေတြမွာ ေရာင္းေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္ခေတြ မေပးရဘူး ၊ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကို အပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးရတယ္ေပါ့ေ နာ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဂရု(ပ္)မွာ ေရာင္းတာေတြက ၾကာတတ္တယ္ ၊ ျပီးေတာ့ ေရာင္းမထြက္တာေတြလဲ ရွိတတ္တယ္ ၊ တစ္ ခုေတာ့ရွိတယ္ ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေရာင္းတာေတြကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ၊ အခုေနာက္ပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ေရာင္းေနျပီ ဆိုေတာ့ ေရာင္းမယ္ငွားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္ေတြ အပ္ျပီး ေရာင္း ရင္ ေရာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေရာင္းရင္ေရာင္း အဲလိုဆို အဆင္ေျပတယ္’လို႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လဲ့က ေျပာပါတယ္ ။
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္ျခံေျမဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတာျဖစ္ျ ပီး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန ေရာင္းဝယ္တာေတြ လုပ္တာေတြကလည္း အမ်ားအျ ပား ရွိလာတယ္ ။
ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္မွာလည္း အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္တာေတြကို လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဂရု(ပ္)ေ တြ ျပဳလုပ္ျပီး ေရာင္းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။
ဂရု(ပ္)ေတြမွာ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ ၾကန္႔ၾကာတတ္တာေတြ ၊ ေရာင္းမထြက္ တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဂရု(ပ္)ေတြက အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်င္ တာေတြကို အခမဲ့ အေရာင္းတင္ႏုိင္တယ္ ဆိုေပမဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကို အပ္ျပီး ေရာင္းခ်တာေတြ ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ ေရာင္းခ်တာေတြေလာက္ ထိေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္ ။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.