ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း တင္ဒါတင္သြင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း တင္ဒါတင္သြင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္IFCတို႔ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း တင္ဒါတင္သြင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း ႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ ေဆာင္၌ က်င္းပသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊IFC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ယေန႔အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးလႊာ (Prequalification Applications)မ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ တင္သြင္းလႊာမ်ားကို စစ္ေဆးလက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္းဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တင္ဒါ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တင္ဒါေကာ္မတီႏွင့္ IFC တို႔မွ တာဝန္ရွိသူတို႔က အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးလႊာ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တင္သြင္းလႊာမ်ား စစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ အမည္စာရင္း ေၾကညာသည္။

၄င္းေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းတင္ဒါတင္သြင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း ႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ညေနပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းပတ္လမ္း(Inner Ring Road)အား မိုးပ်ံအျမန္လမ္း(Elevated Expressway)အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ East Wingအျခမ္းတြင္ PPP အစီအစဥ္ျဖင့္Yangon Elevated Expressway Project Phase(I) အျဖစ္ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

Yangon Elevated Expressway Project Phase (I) ၏ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈတင္သြင္းလႊာ (Prequalification Application)မ်ား တင္သြင္းရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေခၚယူခဲ့သည္။ ဆန္ခါတင္ စာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးRequest for Proposalအျဖစ္ ထပ္မံေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit: The Mirror
#condo #flat #house #villa #residence #office

 #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer 

#investor #leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.