ESTATE MYANMAR | Leading Real Estate Agency in Yangon, Myanmar

၂၀၁၉ မွာ အိမ္ၿခံေျမကို အက်ိဳးသက္ေရာက္လာနိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ား

javascript

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ကို အေထာက္ကူျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒတခ်ိဳ႕က ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ အသက္မဝင္ေသးတဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသးသလို တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကလည္း ေရးဆြဲေနဆဲ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္နိုင္လာရင္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ဒီထက္ပိုတိုးတက္လာမယ္လို႔ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြက ေမၽွာ္လင့္ေန ၾကပါတယ္။

ကြန္ဒိုဥပေဒေအးစက္ေနတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျပဳနိုင္မယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကတဲ့ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒေခၚ ကြန္ဒိုဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ထြက္ရွိခဲ့ေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့သလို ေဈးကြက္အတြင္း သက္ေရာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေသးပါဘူး။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒေရာ၊ နည္းဥပေဒပါ ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္စရာအခ်က္ေတြ ရွိေသးလို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို ေနာက္ဆုံး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ဒိုဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲခ်ိန္ကစၿပီး ေနာက္ဆုံး အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ငါးႏွစ္နဲ႔ ကိုးလၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

"ကြန္ဒိုမီနီယမ္ဥပေဒက စတုရန္းေပ ၂၀çဝ၀ဝ နဲ႔ အထက္ဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အက်ဳံးမဝင္ဘူး။ စတုရန္းေပ ၂၀çဝ၀ဝ ေအာက္ အက်ဳံးဝင္ေအာင္ တိုက္ခန္းဥပေဒကို လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအသင္းက တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ ေရးေနတာ။ ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္မွာပါ"လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္႔စိုးက ေျပာပါတယ္။

ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံက အနည္းဆုံး ေျမဧရိယာ စတုရန္းေပ ၂၀ဝ၀ဝ နဲ႔အထက္ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အထပ္ေျခာက္ထပ္နဲ႔အထက္ရွိတဲ့ အေဆာက္အအုံျဖစ္ရမယ္လို႔ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အေဆာက္အအုံေတြဟာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွာ ကြန္ဒိုျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ ဥပေဒပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြအတိုင္း ဝယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

"ကြန္ဒိုမီနီယမ္ဥပေဒက ထြက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ထြက္မလာေသးဘူး။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳမယ္ထင္တယ္"လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမ·း ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အစပိုင္းေလာက္မွာ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ဥပေဒ အသက္ဝင္လာၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြက သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြမွာ ကြန္ဒိုအျဖစ္ စာရင္းသြင္းလို႔ရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ တိုးတက္လာနိုင္ တယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

"စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြအေနနဲ႔ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြကို နိုင္ငံတကာေဈးကြက္မွာ ဝင္ၿပီးေတာ့ ျပသလာနိုင္မယ္။ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲလာမယ္။ ကြန္ဒိုေဈးႏႈန္းေတာ့ မသိမသာမ်ားလာနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ဒို ဝယ္ယူသူေတြအတြက္ ခိုင္မာမႈေတြ ပိုရလာလို႔ စိတ္ဝင္စားမႈလည္း ပိုလာနိုင္တယ္။ ေကာ္မတီက ၂၀၁၉ အစပိုင္းမွာရွိလာရင္ေတာ့ အရမ္းေကာင္းလာမွာေပါ့။ ၾကန္႔ၾကာတဲ့အခ်ိန္ၾကာေလ ေဈးကြက္ ပိုေႏွးေလေတာ့ျဖစ္လာမယ္"လို႔Success Property Consultant ကုမၸဏီကProperty Sales Director ဦးေက်ာ္စည္သူက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ဒိုမီနီယမ္ဥပေဒ အသက္ဝင္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူလာမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

တိုက္ခန္းဥပေဒ

တိုက္ခန္းဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္ တာမ်ားအသင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအသင္းက တစ္နိုင္ငံလုံးကို လႊမ္းျခဳံၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲထားတဲ့ တိုက္ခန္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

"ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မတီက ဥပေဒေရးရာ ညႇိႏွိုင္း၊ တည္းျဖတ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းကို ပို႔ထားတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆက္ၿပီးေပးပို႔ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးမယ္၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္ အတြင္းထြက္မွာပါ"လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံလိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္႔စိုးက ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းကို ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ၿပီး အာမခံခ်က္ရရွိရန္၊- နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္အခမ်ားရရွိရန္၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားပါတယ္။

"ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းျဖစ္ေအာင္၊ အားလုံးေဆြးေႏြးထား တာေတြပါေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကက အသင္းအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ေလာေနၾကတာ ေပါ့။ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ထပ္က်င္းပမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးနိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္" လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာပါတယ္။

တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာမွာ ခိုင္မာတဲ့ အာမခံမရွိျခင္း၊ မေရရာမေသခ်ာမႈေတြကို အဲဒီဥပေဒက ေျဖရွင္းေပးနိုင္မယ္လို႔ ဥပေဒေပၚေပါက္လာေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရင္ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးေတြမွာ မွတ္ပုံတင္တာေတြေၾကာင့္ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ ခိုင္မာလာၿပီး ဘဏ္ေတြမွာ ေပါင္ႏွံတာေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးလွည့္ပတ္သုံးစြဲနိုင္မယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္တာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္သူေတြက ေမၽွာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း တိုက္ခန္း ဥပေဒကို သီးသန္႔မေရးဆြဲဘဲ ေနာက္ဆုံးေရးဆြဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသား အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဥပေဒထဲမွာ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔ လ်ာထားလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အိမ္ၿခံေျမေလာကအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိမယ့္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ေအာင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေဒကိုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို ပိုမိုထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးရင္ ပြဲစားေတြအေနနဲ႔ လိုင္စင္မျဖစ္မေနေလၽွာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္မရွိဘဲ ပြဲစား လုပ္ရင္ ေထာင္ေျခာက္လ၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ အထိ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ခံရနိုင္တယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

"အဲဒီဥပေဒဟာ အိမ္ၿခံေျမေလာကရဲ့ အဆီအႏွစ္ပါ။ တျခားနိုင္ငံနဲ႔ယွဥ္ရင္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ ေနာက္က်ေနပါ တယ္။ ဒီဥပေဒအေျခခံၿပီးေတာ့မွပဲ အိမ္ၿခံေျမေလာကသားေတြအတြက္ စနစ္တက် ပါဝင္လုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို အရမ္းလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္သလို တျခားအာဆီယံနိုင္ငံေတြကို လိုက္မီဖို႔အတြက္ ဒီဥပေဒက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္"လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုင္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္တဲ့ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိၾကေစဖို႔၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပုဂၢလိကေတြအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး မူၾကမ္းကို ၁၁ ႀကိမ္အထိ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

"ေျပာရခက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတာ့ ေရာက္သြားၿပီ၊ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္ျပၿပီးရင္ေတာ့ ထြက္လာနိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကာေနရင္ေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ထြက္လာဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးနိုင္ပါတယ္"လို႔ ေဒါက္တာ စိုင္းေအာင္ေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

"၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ ဥပေဒေပၚေပါက္လာနိုင္တယ္လို႔ ေမၽွာ္မွန္းတယ္။ ဥပေဒေပၚလာရင္ေတာ့ အိမ္ၿခံေျမလုပ္တဲ့သူေတြအားလုံး စနစ္တက်ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ နိုင္ငံျခားသားေတြ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရင္လည္း နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခေတြ ရရွိလာမွာေပါ့"လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.