ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ အဆင့္ျမွင့္ကားပါကင္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ အဆင့္ျမွင့္ကားပါကင္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရပ္နားရန္ အဆင့္ျမွင့္ ကားပါကင္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွသိရသည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမွင့္ကားပါကင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးေနရာကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အထပ္ရွစ္ထပ္ ပါ၀င္ေသာ ရုံးခန္းမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္း၊ ေဟာေျပာပြဲခန္းမ စသည္ဘက္စံုသံုးအခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္မည့္ အထပ္ရွစ္ထပ္ပါ၀င္ေသာ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးအျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရာႏ်င့္ခ်ီရပ္နားနိုင္ေသာ အထပ္ျမွင့္နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီကားပါကင္ကိုလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရွစ္ထပ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကားပါကင္အေဆာက္အအံုတို႔၏ အေပၚဆံုးထပ္တြင္ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖအနားယူနိုင္ေရးအတြက္ ပန္းၿခံတစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္ပန္းၿခံႏွင့္ Mechanical Car Parking တည္ေဆာက္ျခင္း ပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနားကို မတ္ ၂၄ ရက္က အဆိုပါေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါေနရာတြင္ ေျမျပင္တိုင္းတာျခင္းမ်ား၊ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အဦး) မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myanma alinn

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.