ေယာမင္းၾကီးလမ္းရွိ Jewel Condo အငွား

javascript

လိပ္စာ:
ေရာမင္းၾကီးလမ္း, ဒဂံု, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
ေဒၚလာ 2000
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1350 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2019-05-20
Corporate ID:
FR16441
ၾကည္႔ရႈမႈ:
200
အခန္းအေရအတြက္:
5
မာစတာအိပ္ခန္း:
1
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
2
ေရခ်ိဳးခန္း:
2
အလႊာနံပါတ္:
6
အေဆာက္အဦး၏အလႊာစုစုေပါင္း:
6
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအခ်ိဳ႕
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Lift  
 • true  Hot Water  
 • true  Phone  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ေနရာေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေယာမင္းၾကီးလမ္း, ဒဂံု, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2000စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ဒဂံုျမိဳ႔နယ္အတြင္း ေယာမင္းၾကီးလမ္းရွိ…

  Details ေဒၚလာ 2000

 • ေယာမင္းၾကီး ကြန္ဒိုအေရာင္း 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း, ဒဂံု, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2500စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 3

  ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေယာမင္းၾကီးကြန္ဒိုအေရာင္းေလးျဖစ္ပါသည္။

  Details 3200 သိန္း

 • ကြြန္ဒိုအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း, ဒဂံု, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1250စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုအငွားေလးျဖစ္ပါသည္။

  Details 15 သိန္း


Listed By

09-500 6267, 09-431 57 571

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.