နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများကို ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ

javascript

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများကို 

ရောင်းချရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် မတ် ၂ဝ 

ရက်က အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည်။


နိုင်ငံတော်ပိုင် မြေ၊ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ မြေကွက် ၁၇ ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် 

ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း သုံးခုနှင့် မြေကွက် ၁၄ ခု ပါဝင်ကာ 

ရန်ကုန်မြို့က မြေနှင့် အဆောက်အအုံ လေးခုပါဝင်သည်။


လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ လုပ်ငန်း သုံးခု၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး

ဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

တို့က မြေနှင့် အဆောက်အအုံ၊ မြေကွက် ၁၄ ကွက်ကို ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူလိုသူများ

အနေဖြင့် ဧပြီ ၂၈ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ စီမံကိန်း

စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။


အဆိုပါမြေကွက်များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ သုည ဒသမ ၉၁ 

ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မြေကွက်တစ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြား (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ သုည ဒသမ ၂၅၇ 

ဧကအကျယ်အဝန်းရှိသော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် 

အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်ရှိ သုည ဒသမ ၂၅၈ ဧက ကျယ်ဝန်းသော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး

ဌာနပိုင် တိုက်တစ်လုံးနှင့် ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားလမ်းရှိ သုည ဒသမ ၆ဝ၂ ဧက 

ကျယ်ဝန်းသော သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနှင့် 

အဆောက်အအုံတစ်လုံးတို့ ပါဝင်သည်။


Source : Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.