စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းကုိ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အသိအမွတ္ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္ရွိ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ 
အမွတ္(၆) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ယခင္စိန္ေပါလ္ေက်ာင္း)ကို ၁၇ ခုေျမာက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု အသိအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကို လြန္ခဲ့ေသာ 
ရက္သတၱပတ္က တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ေပးေသာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စာသင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ ဂုဏ္ယူဖြယ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာမက ကမၻာမွာပါ ထင္ရွားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပညာေတာ္သင္ေတြကို
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းကလည္း ေက်ာင္း စတည္ေထာင္
စဥ္ကတည္းက ထိပ္တန္းေက်ာင္းေတြထဲက တစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယခင္က စိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ ၁၉ ရာစုခန္႔က 
ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အထင္ကရ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
ထိုေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးမားဆံုး ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျဖစ္ေသာ 
စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္းဝင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

စိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္မွ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္အထိ 
ပညာေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေပါလ္ဘီဂန္းဒက္က ကာလကတၱားမွ ဒီလာဆာညီအစ္ကုိမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
ဒီလာဆာညီအစ္ကိုမ်ားသည္ ၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းကို 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ စိန္ေပါလ္ ေယာက်္ားေလးေက်ာင္းကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေနအိမ္အနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း (ယခင္ဘားလမ္း)တြင္ သစ္သား
ေက်ာင္းေဆာင္ငယ္အျဖစ္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးမ်ားလာကာ ၁၈၈၆ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ၁၉ဝဝ 
ႏွင့္ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ထိုေခတ္က နာမည္ေက်ာ္ဗိသုကာပညာရွင္ Thomas Swales 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးေသာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ထမင္းစားေဆာင္တို႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရက 
အျခားေသာ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းဆရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ကာ ေက်ာင္းကိုလည္း အေျခခံပညာအထက္
တန္းေက်ာင္း အမွတ္ (၆) ဗိုလ္တေထာင္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပသမိုင္း
ေၾကာင္းမ်ားတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အမ်ားပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားကို အသက္အရြယ္မေရြး နယ္ပယ္စံုမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ခရီးသြားမ်ားက ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းကို ၁၇ ခုေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ မတ္ ၂ ရက္က 
အသိအမွတ္ျပဳ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ဧရာဝတီဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ 
အာေမးနီးယန္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ဗဟိုမီးသတ္႐ံုး၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဗဟိုပံုႏွိပ္စက္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ၊ ေလာကနတ္အေဆာက္အအံု၊ အိႏၵိယသံ႐ံုးႏွင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းေစ်းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အထိမ္းအမွတ္
ကမၸည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ကမၸည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ရွိ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ 
ကမၸည္းျပားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ Royal Phillips Corporation
က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅,ဝဝဝ ကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.