အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ တန္ဖိုးနည္းအေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာ အားထားလည္ပတ္ေနရ

javascript

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈနည္းပါးလြန္းေနတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္မွာ
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ျခံေျမေတြကိုသာ ဆက္လက္အားထားအလုပ္လုပ္ေနၾကရေၾကာင္း အိမ္ေျမ
အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕ က ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမအကြက္အကြင္းမလွတဲ့ဧရိယာေတြမွာ ေစ်းႏႈန္းေတြအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲက်ဆင္းတာ
ေတြရွိေနတဲ့နည္းတူ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈကလည္း နည္းပါးလြန္းေနတာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစု အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့အိမ္ေျမေတြက အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္သေလာက္ရွိေနၿပီး
တန္ဖိုးနိမ့္နဲ႔အငွားေစ်းကြက္ကိုသာ အခ်ိန္အတန္ၾကာဆက္လက္အားထားလုပ္ကိုင္ေနၾကရဦး
မယ္လို႔အမ်ားစုက ယူဆၾကပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုး အလယ္အလတ္တန္းလို႔ဆိုရမယ့္ 
ထန္းကိုးပင္၊ ေအာင္ပင္လယ္၊ ျမရည္နႏၵာ စတ့ဲဧရိယာေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေျမေတြဟာ ေရွ႕အလား
အလာအရ မ်က္စိက်စရာေကာင္းေနေပမဲ့ အေရာင္းအဝယ္ေႏွးကြးေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝယ္ယူဖို႔စဥ္းစားသူကလည္း ေစ်းကြက္အေနအထားအရ
ေစ်းေကာင္းမေပးခ်င္၊ ေရာင္းလက္က
လည္း လက္ထဲသာ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ အေျခအေနမွာပဲ ေစ်းကြက္က ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမွာ
တန္႔ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ကူးနဲ႔ဝယ္ယူသူမရွိသေလာက္
နည္းပါးေနတဲ့ လက္ရွိကာလမွာ လူေနထိုင္မႈအသားက်ေနတဲ့ အိမ္ေျမဧရိယာေတြက ေခၚေစ်း
ေကာင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဧရိယာေတြထဲမွာ က်ပ္သိန္း ၃,၅ဝဝ ဝန္းက်င္ အေနအထားလွတဲ့ အိမ္ေျမအမ်ားစုကေစ်းႏႈန္း
မာေနဆဲ၊ အမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုသူေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈရွိ
ဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ထဲရွိတာနဲ႔ စုေဆာင္းဝယ္ယူသူေတြကေတာ႔ တည္ေနရာအေနအထားထက္ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ေအာက္ ႏႈန္း
တန္းေတြကိုသာ အမ်ားဆုံးစဥ္းစားႏုိင္ၿပီး ဒီႏႈန္းတန္းမွာပဲ အမ်ားဆုံးအလုပ္ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ 
အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

ဝင္ေငြခြန္၊ ရာျပတ္တန္ဖိုးႏႈန္းထားေတြေၾကာင္႔ အိမ္ေျမေစ်းကြက္ဟာ အေရာင္းအဝယ္ဆက္ၿငိမ္သက္ေနဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းအလယ္အလတ္နဲ႔ အနိမ့္တန္းေတြသာ အမ်ားဆုံးအလုပ္
ျဖစ္ေနဦးမယ္လို႔ အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.