ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်နိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အခွန်မူဝါဒ ချမှတ်ဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရ

javascript

ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်နိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အခွန်မူဝါဒ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။


ပြည်တွင်း အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်နိုင်သော ပစ္စည်းမျိုးတူများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် (MIC) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် တင်သွင်းမှုများ၌ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် မပြုသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။


ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများသည် အခွန်အခများ ပေးဆောင်နေရသဖြင့် တန်းတူရည်တူ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရ ဖြစ်နေကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝင်လာသော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောက်လုပ်ဆဲကာလတွင် တင်သွင်းလာသော အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများသည် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနေကြောင်း၊ အလားတူ ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သည့်အခါ လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းများကို တင်သွင်းသည့်အခါ၊ သက်ဆိုင်သည့်အခွန်များ ပေးဆောင်ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းမှ သိရသည်။


ထို့ပြင် ပြည်တွင်းမှ အရည်အသွေးမီ ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ ရှိသော်လည်း အခွန်ပေးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ထားရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် တန်းတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းရှိပါက ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့်အခါ အခွန်ကောက်ခံရန် သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း SMEs များ အဆိုပါ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့်ကုန်ကြမ်းကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးရန်၊ ပြည်ပချေးငွေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းများတွင်လည်း ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှု ရှိနေပါက ဝယ်ယူပေးပါရန် ဒုတိယသမ္မတနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းမှ တင်ပြခဲ့သည်။


အလားတူ စီမံကိန်းများဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ပြည်တွင်းအသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတို့က ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီမည် ဆိုပါက လက်ခံဝယ်ယူပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။


ပြည်ပချေးငွေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းများအတွက် ပြည်တွင်းထုတ် ပစ္စည်းများ စံမီကြောင်း အာမခံချက် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန အားလုံးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။


SOURCE : Eleven Media Group

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.