ဧၿပီလဆန္းမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ အထက္ ဆက္ရွိေန

javascript

မတ္လကုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဧၿပီလဆန္းမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔အထိျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းလည္း လုိက္ပါျမင့္တက္လာရာဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ အထက္တြင္ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဧၿပီဒုတိယပတ္ ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ားတြင္ စတင္အတက္ၾကမ္းလာကာ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၉၁ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၉ ရက္ မြန္းလဲြ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ၁၂၈၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္မည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္။

မတ္ ၃၁ ရက္က ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၁၂၄၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သာ ရွိခဲ့ၿပီး ဧၿပီလအတြင္း တက္ရိပ္ျပလာကာ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ၁၂၅၉ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၇၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေစ်းျပန္က်ခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၅၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွစတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္ရွိျခင္း၊ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမက ေရြးေကာက္ပဲြအား သတ္မွတ္ကာလထက္ ေရွ႕တုိး၍ ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာျခင္း၊ အေမရိကန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕က ေဒၚလာအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားအေရးႏွင့္ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပဲြ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကမၻာ့အေရးအရာမ်ားေၾကာင့္ ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ရန္ တြန္းအားမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က တစ္ေအာင္စ ေဒၚလာ ၁၁၂၀ ေက်ာ္အထိ ထုိးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ရာ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ေအာက္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၃၀ အထက္၊ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၂၅၈ ေဒၚလာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၂၄၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၇၀ အထက္၊ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၈၀ အထက္၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၂၉၀ အထက္သုိ႔ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၈၀၁၀၀ (မတ္ ၁၀ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၀၅၅၀၀ (မတ္ ၂၇ ရက္) ျဖစ္ကာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၈၉၀၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီ ၃ ရက္အထိ က်ပ္ ၈၉၅၇၀၀ မွ ၈၉၉၀၀၀ အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ကာ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၅၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၈ မွ ၁၁ ရက္အတြင္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္တြင္ ဆက္ရွိေနခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၉၈၀၀၊ သႀကၤန္ကာလၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္ျပန္ဖြင့္သည့္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္လည္း က်ပ္ ၉၁၁၇၀၀ ၀န္းက်င္ေစ်း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.