ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဧက ၂၅ သိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္

javascript

နျပည္ေတာ္ ေကာင္စီအပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ၁၃ ခုရဲ႕ အသံုး မျပဳေသးတဲ႔ ေျမဧကေပါင္း ၂၅ သိန္းေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမွာ ျဖစ္ ၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ

“ဒီေန႔အထိ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ၁၃ ခုရဲ႕ ျပန္လည္ တင္ျပခ်က္အရ အ သံုးျပဳျခင္း မရွိေသးတဲ႔ ဧရီယာေပါင္း၊ ဧကေပါင္း ၂၅ သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ႔ပါတယ္၊ ဒီေျမေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာ န၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေခါင္းေဆာင္၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးရဲ႕ ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

သတ္မွတ္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ သည္ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မွတ္ယူရမယ္ဆုိတာကုိ ဥပေဒမွာလည္း ျပဌာန္းၿပီးသား ျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“ဒီဥပေဒအတိုင္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ တယ္၊ ဒါေတြအားလံုး စံုသြားၿပီဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြ မွာ ရွိတဲ႔ အကူျပဳအဖြဲ႔ေတြက တစ္ဆင့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအဝင္အမွန္တကယ္ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္လိုတဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား
ေတြေရာ၊ ပုဂၢလိကေတြေရာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ပံုစံ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ နဲ႔ ေလွ်ာက္ရင္ ဒီေျမေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခ်ထားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦးသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြကို ျပန္ေပးျခင္း မေပးျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေန နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၂၅သိန္းေသာ ေျမႀကီးသည္ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းစာရင္းကို ျပန္ဝင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဝင္ေရာက္သြားတဲ႔ ေျမစာရင္းကို အမွတ္တကယ္ လုပ္ကိုင္မယ့္ မည္သူမဆို သတ္မွတ္ပံုစံနဲ႔ လုပ္ယူ အေ ကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦးသက္ႏိုင္ဦး က ေျပာပါတယ္။

ေျမလြတ္ေျမရုိင္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း ေျမလြတ္ေျမ ရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိ တဲ႔ ေျမေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ ရွိ တဲ႔ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ေတြကေနၿပီးေတာ့ အေျခ အေနကို ျပန္လည္ တင္ျပဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.