ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း သံုးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၃၄ ဘီလီယံခန္႔ အတိုးရဟုဆို

javascript
သံုးႏွစ္အတြင္း ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းမွ အတုိးေငြ က်ပ္ ၃၄ ဘီလီ ယံခန္႔ ရရွိထား ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၆၁ ဒသမ ၂၂ ဘီလီယံျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္၍ ေက်းရြာ ၁,၄၅၀ တြင္ တစ္ရြာ လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ မတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျ ဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းသည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အ တြင္း အတိုးေငြက်ပ္ ၃၃,၉၁၉ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းရြာ ၆၃,၈၉၉ ရြာရွိသည့္အနက္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၁၉,၆၃၄ ရြာ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပါက ေက်းရြာအားလံုး၏ ၃၀ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။ႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေ ရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ မီးလင္းေရး၊ ေက်းရြာကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္း အဝယ္ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေ ဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၅,၈၂၁,၀၉၉ ဦးကို အက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းသည္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ေဒသခံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေမြးျ မဴေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၏ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္ တက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးပိုက္ကိုက ျမစိမ္းေရာင္ ေ က်းရြာ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.