ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာမွ က်န္ရွိ အခန္းမ်ားကို ေစ်းတင္ေရာင္းမည္

javascript
ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာမွ က်န္ရွိသည့္ အခန္း မ်ားကို ေစ်းျမႇင့္ တင္ေရာင္းခ်မည္ ဟု ရတနာႏွင္းဆီအ ဆင့္ျမင့္အိမ္ ရာ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ရတ နာႏွင္းဆီ အ ဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ သည့္အနက္ အခန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ကာက်န္ရွိသည့္ အခန္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း တိုးျ မႇင့္ ေရာင္းခ်ရန္အစိုးရႏွင့္ တည္ ေဆာက္သူလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္း ထားေ ၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေစ်းျမႇင့္ေရာင္းခ်မည့္ အခန္းမ်ားမွာ ဆိပ္ကမ္းဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေနၿပီး ေခတ္ ကာလ အေျခအေနအရ ေစ်းတုိးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ မွသိန္း ၁,၂၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထား သည့္ အိမ္ ရာစီမံကိန္းကို ေခတ္ကာလ ေပါက္ေစ်းအရ ေစ်းျမႇင့္ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတန္ဖိုးက်ပ္ သိန္း ၆၀၀ တန္အခန္းကို သိန္း ၆၂၀၊ သိန္း ၁,၂၀၀ အခန္းကို သိန္း ၁,၃၀၀ ေက်ာ္အထိတိုးျမႇင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟုဆိုသည္။စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးတြင္ ၁၈ ထပ္အျမင့္ တိုက္အလံုးေရ ၁၀ လံုး ပါဝင္ၿပီး တိုက္တစ္လံုးလွ်င္ ၁၃၈ ခန္း ပါဝင္သည္။

ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ဝယ္ယူထား သူမ်ားအေ နျဖင့္ ေငြသြင္းထား သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး လူေနထိုင္ခြင့္ကို ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ ၌ စတင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းဝယ္ယူသူ အမ်ားစု သည္ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာသည့္ ျမ န္မာႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္ၿပီး ရတနာႏွင္းဆီ အ ဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ၌ အရစ္က်ဝယ္ ယူလိုသူမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Source : 7DayDaily

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.