ကြန္ကရစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး

javascript

ကြန္ကရစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ
သည့္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္  Tiger Supply ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
အေျခစိုက္ Aizawa ကုမၸဏီႏွင့္ Fukken ကုမၸဏီတို႔ ေမ ၉ ရက္က သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း Tiger Supply ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚညိဳမီေဆြျမင့္က ေျပာသည္။

''ကြန္ကရစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ 
ကြၽန္မတို႔ ျပည္တြင္းကုမၸဏီက ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခုက ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အခ်ဳိးက် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ံုကို လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္က စတင္
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Phase 1 ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ က်န္တဲ့ Phase 2 နဲ႔ 3
ေတြကို ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အဆုိပါစက္႐ုံကုိ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ဝါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္တြင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားမွ်ေဝရန္ 
ယခုတရားဝင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍စက္႐ံု စတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
၄င္းက ေျပာသည္။

''စက္႐ံုမွာ ကြန္ကရစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
သံုးပစၥည္းေတြကို အဓိကထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အသင့္သံုး 
ကြန္ကရစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပရီကတ္စနစ္ ကြန္ကရစ္ေတြကို ျဖန္႔ခ်ိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပရီကတ္
ကြန္ကရစ္ေတြက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ၾကာခ်ိန္ကို ေခါက္ခ်ဳိးမက ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လို႔ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လက္ရွိလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီေတြ၊ 
သီလဝါစက္မႈဇုန္က စက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာအသံုးမ်ားပါတယ္။ စက္႐ံုစတင္
မလည္ပတ္ေသးခင္မွာကို ကြၽန္မတို႔စက္႐ံုကို ႀကိဳတင္ပစၥည္း မွာထားတာေတြလည္း 
ရွိပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.