ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ံုးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ံုး 
ယခင္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္ကို ၁၈ ခုေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား ေမ ၁၆ ရက္က တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

''အနီးအနားမွာ ေဆာင္ရြက္လက္စျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းေတြနဲ႔ လက္ရွိအသံုးမျပဳတဲ့ 
အစိုးရပိုင္ အေဆာက္အအံုေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္က ဘဏ္လမ္းဧရိယာတစ္ခုလံုးကို 
စနစ္တက်စီမံရမယ့္အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

ဂႏၳဝင္ေခတ္ဆန္း ဗိသုကာလက္ရာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ထိုအေဆာက္အအံုကို
၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး မူလက အိႏၵိယ ရီဇတ္ဖ္ဘဏ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယရီဇတ္ဖ္ဘဏ္ကို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အိႏၵိယက ခြဲထြက္သည့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ေခတ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ယင္းအေဆာက္အအံုကို ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္ 
(People's Bank of Burma) အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္ ေငြစကၠဴမ်ားကို 
ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ကို 
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားကို 
ယင္းအေဆာက္အအံုတြင္ပင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

အေဆာက္အအံုကို ျမဝတီဘဏ္က ႏွစ္အတန္ၾကာအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ
၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ံုး အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
မတ္၂၅ ရက္တြင္ စေတာ့အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ယခင္ ဗဟိုဘဏ္အေဆာက္အအံုကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ံုး
အျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 
ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ေသာ နမူနာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို 
အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ျခင္းကို
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ၿပီးပါက ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားကို အသက္အရြယ္မေရြး 
နယ္ပယ္စံုမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Source : Myanmar Time

#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house#villa 

#residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent#tenant

 #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.