ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာ၌ တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္ အလုံး ၁ဝဝ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာသစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္

javascript
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာတြင္ တန္ဖိုး နည္းေနအိမ္ အလုံး ၁ဝဝ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာသစ္တစ္ရြာကို စတင္အေ ကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''အခု အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေပးတဲ့ တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္အလုံး ၁ဝဝ က ဒုတိယသမၼတရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးတာျဖစ္ပါ တယ္။ အရင္ ေက်ာက္ပႏၵဴရြာေဟာင္းကေတာ့ အိမ္ေျခ ၇ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ခု တည္ေဆာက္ ေပးတာက ထပ္တိုးေက်းရြာသစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေပးတဲ့ သေ ဘာပါ။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္ လုပ္ေပးတာျ ဖစ္ပါတယ္။

ေက်းရြာသစ္အိမ္ေျခ ၁ဝဝ မွာ အရင္ေက်ာက္ပႏၵဴရြာေဟာင္းက မိသားစု အိမ္ေထာင္ခြဲ ေတြနဲ႔ တျခားၿမိဳ႕နယ္က ဆႏၵျပဳထားတဲ့ မိသားစုေတြကို ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမွာပါ။ အားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္က အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ေ ပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာမွေပးေဆာင္စရာ မလိုပါ ဘူး''ဟု နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာ န ခ႐ိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ ဒုတိယဝန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးစိုးလြင္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္ အလုံး၁ဝဝ ပါဝင္ေသာ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာ သစ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာမတ္လပိုင္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေ ဒသရန္ပုံေငြ က်ပ္$သန္းေပါင္း ၆၅ဝ ျဖင့္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါေက်းရြာသစ္တြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေျမေနရာ၊ ေစ်းေျမေနရာ၊ အေသးစားစက္႐ုံေျမေနရာ၊ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းေျမေနရာ၊ ရဲစခန္းေျမေနရာ ၊ ေရကန္ေျမေနရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ေျမေနရာ၊ က်န္းမာေရးဌာနခြဲေျမေနရာ၊ အားကစားကြင္းေျမေနရာစသည္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ရွိ ထိုက္ေသာ က႑မ်ား ပါဝင္ထည့္သြင္းထားၿပီး ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕ ေတာင္ပိုင္း ေ မာင္ေတာ-အငူေမာ္ ကားလမ္းေဘးတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေ ဆာက္လ်က္ ရွိသည္။
တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္အလုံး ၁ဝဝကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးေနေသာ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ျပည္ နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံး(စစ္ေတြ) မွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ဦးဘိုသန္းေ ဌး (လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕ျပ)က “''လတ္တေလာေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ေလာက္ၿပီးၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဒသ အေျ ခအေနနဲ႔ တျခားအေၾကာင္း အရာေလးေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေခၚယူမႈ အပိုင္းကအစ အခက္အခဲနည္းနည္းေတာ့ ရွိပါတယ္။ စီမံကိန္းကာလအေနနဲ႔ အတိအက် ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးမယ္ ေျပာလို႔မရေပ မယ့္ အျမန္ဆုံးေတာ့ ကြၽန္ေ တာ္ တို႔ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ‘ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္အတြင္းေတာ့ ဒီတန္ဖိုးနည္းေနအိမ္ အလုံး ၁ဝဝ မွာ ေဒသခံေတြကို အျမန္ဆုံး ေနရာ ခ် ထားေပးႏိုင္မွာပါ''ဟု ေျပာသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ စတင္အေ ကာင္ ထည္ေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာသစ္သည္ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၂၁ ဧက က်ယ္ဝန္းၿပီး ယခုအခါ ေန႔စဥ္ျပည္တြင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၆ဝ ဝန္းက်င္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေ ဆာင္ လ်က္ရွိရာ လတ္တေလာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္အမ်ိဳးအစားမွာ Precast အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေပ (၆ဝ x ၄ဝ) က်ယ္ဝန္းကာ အမိုးမွာသြပ္မိုးျဖစ္သည္။ အိမ္တစ္လုံးခ်င္း တန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ ၆၅ သိန္း ကုန္ က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အတြက္ မိသားစု အလိုက္ လယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ခြဲေဝ ေပးႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ စီစဥ္ေ ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ အလားတူ တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္ ေက်းရြာသစ္မ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေ ပးသြား ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Source : MOI Webportal Myanmar
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat #house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency #agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate #estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.