ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို CB ဘဏ္က ေခ်းေငြေပးမည္

javascript

ပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ CB ဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္(ယူရို ၃ သန္းေက်ာ္) ကို ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟို တယ္၌ ေခ်းေငြကို ၾသဂုတ္လမွ စတင္ ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ကာ SME လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေခ်းေငြသက္တမ္းမွာ ၁ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ကာလ တိုႏွင့္ ကာလရွည္ ၂ မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ တဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁ ေထာင္ အထိ CB ဘဏ္သို႔ ေလွ်ာက္ထား ေခ်းယူနိုင္ေၾကာင္း၊ အေပါင္ပစၥည္းေပးစရာ မလိုဘဲလည္း ေခ်းယူနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပဳလုပ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးစားသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရသည္။

CB ဘဏ္၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေခ်းေငြဌာနခြဲ တာဝန္ခံ Saw Dino Ku က ” ဒီေခ်းေငြက ဂ်ာမနီနိုင္ငံ KFW bank က ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရကို ပံ့ ပိုးေငြေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို စီမံကိန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနေ အာက္ကေန တဆင့္ CB ဘဏ္ကို ေပးတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ CB ဘဏ္ ကေန ဒီေခ်းေငြ ၄ ဒသမ ၄၅ သန္းကို ၾသဂုတ္လထဲမွာ တနိုင္ငံလုံး မွာ ရွိတဲ့ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စတင္ထုတ္ေခ်းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ SME လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ယူရို ၃ ဒသမ ၃ သန္းေခ်း ေပးမွာပါ။ အဲဒီထဲက ၁ ဒသမ ၁၅ သန္းကိုေတာ့ Bank လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္းေတြမွာ ဂ်ာမနီနိုင္ငံက အကူညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ Saw Dino Ku က”ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ေခ်းေငြရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က မေ႐ႊ႕မေျပာင္းနိုင္တဲ့ ပစၥည္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ရမယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ကိုက္ညီတာက ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ SME လုပ္ငန္းေတြက ပိုကိုက္ညီပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးမွာ အသုံးျပဳသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုးႏႈန္းက အေပါင္ပစၥည္းထားၿပီး ေခ်းရင္ တႏွစ္ကို ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏူန္းျဖစ္တယ္။ အေပါင္ပစၥည္း မပါဘဲ ေခ်းမယ္ဆိုရင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းထားရွိၿပီး ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်း လွ်င္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထားရွိၿပီး ေခ်းယူရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သမဝါယမဘဏ္ (CB Bank) က ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်း မည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏူန္းျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

German Embassy Development Counsellor အာေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိ ဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အရာရွိ ျဖစ္သူ Dr.Katharia Spiess က “ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ SME က႑ေတြကို ေခ်းေငြ စီမံကိန္းလုပ္ထားတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါအ တြက္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စား စီမံကိန္းနဲ႕ ဘ႑ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိို ထား လိုက္တယ္။ အဲဒီက တဆင့္ CB ဘဏ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တာက SME လုပ္ ငန္းေတြမွာ ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ ဘဏ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္တာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ဂ်ာမနီနိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေထာက္ ပံ့ေငြ ေပးခဲ့သည္မွာ ယူရိုေငြ ၉၀ မီလီလွ်ံ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုထုတ္ေခ်းေပးသည့္ ေခ်းေငြ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေခ်းေငြမ်ားကို အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေငြၾကးပမာဏ တိုးျ မင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမ အဆင့္ အေနႏွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ထပ္မံ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း ကို ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Source : Irrawaddy
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.