ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္း

javascript

ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ား သိသိသာသာ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ သိသာစြာ ေအးလ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ အရစ္က်စနစ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေပးမွသာ ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာတာနဲ႔အတူ တိုက္ခန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ထက္ ေနထိုင္ဖို႔သာ ဝယ္ယူလိုသူေတြ မ်ားျပားလာၿပီး တိုက္ခန္းအေရာင္းေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာပါတယ္။တိုက္ခန္းအေရာင္းေစ်းကြက္ ေအးစက္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရာင္းခ်ေနေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားေၾကာင့္လည္း လက္ငင္းေငြေခ် ဝယ္ယူရေသာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူမႈ သိသာစြာ နည္းပါးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ အစိုးရရဲ႕ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈ မ်ားျပား လာတာေတြေၾကာင့္လည္း လက္ငင္းေငြေခ်ဝယ္ယူရတဲ့ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ တိုက္ခန္းေတြက သိသိသာသာ ေစ်းကြက္ေအးစက္လာပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေသာ အရစ္က် အိမ္ရာမ်ားအတြက္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ မင့္မားေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အရစ္က် ေငြစသြင္းသည့္အခ်ိန္ကစတင္ကာ တိုက္ခန္းတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ငွားေနထိုင္ေနရသူမ်ားက အစိုးရ အရစ္က် အိမ္ရာမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူလာၾကေၾကာင္း ျမတ္မင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္မင္းကေျပာသည္။

''ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ပဲ အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူေတြပဲ အိမ္ဝယ္ယူမႈ မ်ားျပားလာၿပီး အိမ္ပိုင္မရွိေသးတဲ့သူေတြကလည္း အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေငြေပးသြင္းႏိုင္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကိုပဲ ဝယ္ယူမႈ မ်ားျပားလာပါတယ္။ အရစ္က်အိမ္ရာေတြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဘဏ္ တိုးႏႈန္းက မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ အိမ္ရာဝယ္ယူဖို႔ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ ေငြေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳတာေတာ့ ဝယ္ယူသူ ေတြအတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ့''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကြန္ဒိုမဟုတ္ေသာ တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းေစ်းကြက္ သိသိသာသာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

''ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဝယ္ယူသူေတြကိုသာ အရစ္က်နဲ႔ ေငြေခ်းေပမဲ့ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းေတြျဖစ္တဲ့ သိန္း ၂ဝဝ ဝန္းက်င္တန္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူသူေတြကို ေခ်းေငြေပးတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အရစ္က် ေရာင္းေပးတာေတြနည္းတာေၾကာင့္လည္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းေတြ အေရာင္းအဝယ္က်တာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာပါက တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ဒီႏွစ္မွာ အိမ္ျခံေျမက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ကို စေတြ႕ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက က်ဆင္းခဲ့တဲ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဒီႏွစ္က အရွိန္ယူတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အိမ္ျခံေျမက႑ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ေတာ့ ဒီႏွစ္ ခ်က္ခ်င္း ေစ်းကြက္ျပန္တက္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္ၿပီးေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ အိမ္ရာဝယ္ယူမည့္သူမ်ားကို အရစ္က် ေခ်းေငြေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ရာ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းတစ္ခုကို သတ္မွတ္ထားသင့္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက တိုက္ခန္းဝယ္ယူလိုသူေတြ အဆင္ေျပေျပ ဝယ္ယူႏုိင္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ႏွစ္ကာလတစ္ခုနဲ႔ အရစ္က်ေခ်းေငြေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အိမ္ရာဝယ္ယူသူေတြအတြက္အိမ္ရာေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းတစ္ခုကိုလည္း အျမန္သတ္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အရစ္က်ေခ်းေငြမ်ားကို ထိေရာက္စြာေပးႏုိင္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုအစိုးရက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဥပေဒမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္မွ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.