အာရွ၏ ေနထိုင္စရိတ္အျမင့္မားဆံုး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ ပါဝင္ေနဆဲ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အာရွတိုက္တြင္ ေနထိုင္စရိတ္ အႀကီးျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ဂ်ာမနီက ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕၊ ကာတာက ဒိုဟာၿမိဳ႕ႏွင့္ အီတလီက ေရာမၿမိဳ႕မ်ားထက္ ပိုမိုကာ 
ေနထိုင္စရိတ္ႀကီး ျမင့္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ Mercer 
အဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ လူေနမႈစရိတ္ သုေတသန
စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Mercer အဖြဲ႕အစည္းက ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးက 
ေနထိုင္စရိတ္ႀကီးျမင့္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ 
၆၇ ခုေျမာက္ ေနထိုင္စရိတ္ အႀကီးျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ သြားလာေရးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစရိတ္မ်ားကို အေျခခံ
တြက္ခ်က္ေသာ ထိုစစ္တမ္းအရ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၃၉ ခုေျမာက္ 
ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္စရိတ္ အႀကီးျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၆၇ ခုေျမာက္
ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အာရွတိုက္တြင္ ေနထုိင္စရိတ္ အႀကီးျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေန
ေသးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ ဂ်ာမနီက ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕၊ အိႏၵိယက နယူးေဒလီ၊ ဆြီဒင္က 
စေတာ့ဟုမ္း၊ ကာတာက ဒိုဟာၿမိဳ႕ႏွင့္ အီတလီက ေရာမၿမိဳ႕မ်ားထက္ ပိုမိုကာ ေနထိုင္စရိတ္
ႀကီးျမင့္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အာရွတိုက္တြင္ ေနထိုင္စရိတ္အႀကီးျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္စရိတ္ အႀကီးျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ 
ေတာင္အာဖရိကမွ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယေစ်းအႀကီးျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္၊ 
တတိယအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အတူ ခရီးသြား
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ သြားလာဆက္သြယ္ေရးစရိတ္မ်ားမွာ ယခင္ကထက္ သိသာစြာသက္သာ
လာသည့္အတြက္ ေနထိုင္မႈ ေစ်းအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံစာရင္းမွ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာၿပီး 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ စရိတ္သက္သာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေၾကာင္း ဝင္းျမန္မာ
ခရီးသြားေအဂ်င္စီမွ ဦးစိန္ေအာင္ေလးက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား
ခရီးသည္ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာတာနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံတြင္း သြားလာတည္းခိုစရိတ္ေတြ သိသိ
သာသာေလ်ာ့က်လာခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြလည္း အရင္ကထက္ 
သိသိသာသာမ်ားလာခဲ့ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလာ
တဲ့အျပင္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြမ်ားလာလို႔ ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ေလ်ာ့လာပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.