ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ New Yangon Development Corporation ကို ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေကာ္မတီအမည္ကို New Yangon Development Corporation ဟု အမည္ေပးထားၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီကို အစိုးရ၏ ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အစိုးသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း၍ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က မူလ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ရာႏႈန္းျပည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF)၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) စသည့္ ေငြေၾကးဌာနမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ရယူျခင္း၊ Private Enterprise လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို ျပည္သူလူထု ပါဝင္သည့္ (PPP) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ေဒၚနီလာေက်ာ္၏ အဆိုပါစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး ရွင္းလင္းခ်က္အၿပီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့၍ လာမည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ပံုစံအသစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံအသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး စီမံကိန္းကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို အစိုးရက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ေလ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအး႐ြာ အပါအဝင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အဆိုျပဳ ခန္႔မွန္းဧရိယာ ဧက သံုးေသာင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရထံမွ သိရသည္။

Source : The Voice
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.