ၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ အိမ္ေျမမ်ား အလားအလာေကာင္း ပိုရွိေန

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းဧရိယာမွာရွိေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြဟာ အလားအလာေကာင္းေတြ ပိုရွိေနၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပိုင္းမွာ ပိုမိုဦးေဆာင္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာဟာ ၿမိဳ႕ရဲ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို အကြက္အကြင္းအသစ္အျဖစ္ေရြ႕ေနတယ္လို႔ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူအမ်ားစုက သုံးသပ္ေနၾကရာမွာ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေပၚလာတဲ့ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြအရ အဲဒီသုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ပိုမို အားေကာင္းလာေစပါတယ္။

အလားအလာေကာင္းတဲ့ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ဧရိယာလို႔ ဆိုရာမွာ သိပၸံလမ္းကေန စတင္ၿပီး ေတာင္ဘက္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာအတြင္းအထိ၊ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္မွာ ၇၈ လမ္းကေန ၄၈ လမ္းအပိုင္းအျခားေလာက္အထိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဧရိယာအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အေရွ႕ထိပ္နဲ႔ အေနာက္ထိပ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ေပၚထြက္ၿပီးျဖစ္သလို ဆက္လက္ေပၚေပါက္လာမယ့္အစီအစဥ္သစ္ေတြဟာ အနာဂတ္အိမ္ေျမေစ်းကြက္သစ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီဧရိယာအတြင္း အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္သြယ္တန္းေနတဲ့ သိပၸံလမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္း၊ မင္းႀကီးရန္ေနာင္လမ္း စတာေတြဟာ အားေကာင္းေနသလို ေတာင္ေျမာက္လမ္းေတြထဲမွာ ဧရိယာအလယ္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ၆၂ လမ္းကို မူတည္ၿပီး အေရွ႕ဘက္နဲ႔ အေနာက္ဘက္မွာရွိတဲ႔လမ္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းလာပါတယ္။ ေတာင္ေျမာက္သြားလမ္းေတြထဲမွာ အထူးသျဖင့္ ၆၂ လမ္း၊ ၆၅ လမ္း၊ ၆၆ လမ္း၊ ၆၈ လမ္း၊ ၇၄ လမ္း၊ ၇၈ လမ္းေတြဟာ ပိုအားေကာင္းလာဖို႔ရွိၿပီး အိမ္ေျမေစ်းကြက္သစ္အျဖစ္ 
ဦးတည္ေနပါတယ္။

ဒီအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အေျခက်ၿပီး ျဖစ္တဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာေတြထဲမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေစ်းေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ ျပည့္စုံၿပီး ျဖစ္သလိုမၾကာခင္က ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံေတြထဲမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ၊ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၊ မဂၤလာမႏၲေလးစီမံကိန္း စတာေတြရွိေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ အေရွ႕ပိုင္းဧရိယာဟာ စည္ကားဖို႔ အခြင္႔အလမ္းပိုလာသလို မဂၤလာမႏၲေလးစီမံကိန္းေၾကာင္႔လည္း ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ျခမ္းဟာ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ ပိုေကာင္းလာျပန္ပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက မႏၲေလးစက္မႈထုတ္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ စီမံကိန္းအတြင္းမွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ျခမ္းဟာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ စိတ္ဝင္စားသူ ပိုလာဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီဧရိယာအတြင္းမွာ အေရးပါေနတဲ့ လမ္းေတြရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈက ပိုအားေကာင္းလာတာေၾကာင္႔ လတ္တေလာ အိမ္ေျမေစ်းကြက္က အေရာင္းအဝယ္ ေအးေနေပမဲ့ အိမ္ေျမေနရာေကာင္းေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းေတြက လက္ရွိေစ်းတန္းေတြကေန ေျပာင္းလဲက်ဆင္းႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း အိမ္ေျမအက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

Source : Myanmar Time
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.