လမ္းေကာင္းေပၚေမးတင္သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေန

javascript
မႏၱေလးျမိဳ႕ရဲ႕ လတ္တေလာ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ အေနအထားမွာ ျမိဳ႕ကြျက္သစ္ ဧရိယာအတြင္းမွာ အဓိက လမ္းေကာင္းလမ္းမေပၚတြင္ေမးတင္ေနသည့္ ေျမကြက္ေတြကို ဝယ္ယူဖို႕ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္တယ္လို႕ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။
ျမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာရွိတဲ႕ ျမိဳ႕ကြက္သစ္ ဧရိယာအတြင္းမွာ၇ွိတဲ့ အဓိက လမ္းမၾကီးေပၚမွာရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ေနထိုင္ဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ ရင္နွိးျမုပ္နွံဖို႕ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနျပီ အထူးသျဖင့္ ေရရွည္ရင္းနွီး ျမဳပ္နွံထထားနိုင္ရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖို႕ ရွိေနပါသည္။
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္က အေရာင္းဝယ္မသြက္တာေၾကာင့္ လူေနထူထပ္မႈမ်ားတဲ့ ဧရိယာေတြကလြဲရင္ က်န္ေနရာ အမ်ားစုမွာေခၚေစ်းေတြ မမာနိုင္ၾကပါဘူး။လက္ရွိမွာ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ေမးတင္ရင္ ေပ 40xေပ60 ဆိုရင္ သိန္း 1000 ပတ္ခ်ာလည္ရနိုင္သလို ေျမအက်ယ္က ပံုမွန္ထက္ က်ဥ္းရင္ေတာ့ က်ပ္သိန္း 500 ေအာက္ရနိုင္တဲံ ေျမအကြက္ကြင္္းေတြရွိေနပါသည္။
ေျမကြက္တန္ေက်း က်ပ္သိန္း 500 ေအာက္ ေစ်ႏႈန္းေတြက ေျမက်ဥ္းဆိုေပမဲ့ ပ်မ္းမ်ွ ေပ30၊ ေပ40 ရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြပါ။ဒီေလာက္ေျမကြက္အက်ယ္ေပးမွယ အေဆာက္အအံုေကာင္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္လိုက္လ်ွင္ ေနထိုင္လို႕ရျပိး အဓိက အားသာခ်က္က လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ တင္တဲ့ အခ်က္ပါ။ေရ၇ွည္မွာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ဒီအခ်က္က ေကာင္းေကာင္းစကားေျပာလာမွာျဖစ္ျပီးေျမကြက္တည္ေနရာနွင့္ အက်ယ္အဝနးအရ က်ပ္သိန္း 400 ပတ္ခ်ာလည္ေစ်းေပးရင္ ရနိုင္တဲ့ေျမကြက္ေတြရ်ိျပီး လက္ထဲမွာ ေငြလံုး ေငြရင္းရွိရင္ ဝယ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေစ်ႏႈနးျဖင့္ရနိုင္တဲ့ ျမိဳ႕ကြက္သစ္ ဧရိယာေတြထဲမွာ လမ္းမၾကီးေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကို လမ္းေခ်ာ လမ္းေကာင္းအျဖစ္ ေတြ႔ရအုန္းမာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမဲ့ လတ္တေလာ လမ္းမေကာင္းနဲ႕ လမ္းေကာင္းေကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မႈက ပိုအားေကာင္းေနျပီ လူဦးေရကလဲ တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္တိုုးလာေနကာ လမ္းေကာင္းေတြလဲ ပိုမ်ားလာေနပါသည္။အဓိက လမ္းေကာင္းလမ္းမၾကီးေပၚ တည္ရ်ိတဲ့ အားသာခ်က္ဟာ အိမ္ေျမ အရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာ ၾကီးလြန္းပါသည္။လတ္တေလာ ေစ်းႏႈန္းအေနအထားရ ၾကားလမ္းေတြရ်ိတဲ့ ေစ်ႏႈန္းေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ က်ပ္100၊ က်ပ္ 150 စသျဖင့္ကြာျခားခ်က္ရွိေပမဲ့ ေရရွည္ အက်ိဳးေကးဇူးျဖင့္တြက္လ်ွင္ ရမည္အက်ိဳးေက်းဇူးက အမ်ားၾကီးကြာျခားသြားနိုင္ေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕၇ သံုးသပ္ပါသည္။
ေျမအက်ယ္ စတုရန္းေပ 1200 ေအာက္ရ်ိတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ဂရံထုတ္ေပးေတာ့မယ္လို႕ မၾကာခင္က စည္ပင္က ေၾးျငာထားပါယသည္။ဒီအခ်က္ဟာ ေျမက်ဥ္း ေျမကြက္ငယ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားမႈပိုလာနိုင္ျပီး ျမိဳ႕ကြက္သစ္ေတြမွာ ေနထိုင္မႈ ပိုမ်ားလာနိုင္ကာ တစ္ဖက္မွာ လမ္းေကာင္လမ္းမၾကီးေတြေပၚက ေျမကြက္ေတြအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့ အင်ိဳးေသက္ေ၇ာက္မႈေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႕ အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕က ယူဆထားပါသည္။
Source : Myanmar Time
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house
#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent
#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.