ဒလတံတားေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ေနအိမ္ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဒလၿမိဳ႕နယ္တို႔ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မည့္ဒလတံတားစီမံကိန္းကိုစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တံတားေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာႏွင့္မလြတ္ကင္းျဖစ္ေနသည့္ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလာမည့္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းအၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဒလၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးကသိရသည္။ '' အခုေျပာင္းခိုင္းတာေတြကလည္းက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္နဲ႔ဆိုင္ခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။တရားဝင္ေနရာဆိုလို႔ကူတို႔ဆိပ္(သမၺာန္ဆိပ္)ေတြပဲ ရွိတယ္။ သူတို႔ကို ဒီဇင္ဘာလထဲမွာအၿပီး ေျပာင္းရမွာပါ။ေျပာင္းတဲ့အခါမွာလည္းေျပာင္းေရြ႕စရိတ္ေပးမွာပါ။ကူတို႔ဆိပ္ကိုေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေနရာတစ္ခုရွာၿပီး အသစ္ ျပန္လုပ္ေပးမွာပါ၊ေနအိမ္နဲ႔ဆိုင္ခန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္ ေရႊ႕ၿပီးတာနဲ႕တံတားစီမံကိန္းစမယ္ ''ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးယဥ္ေထြးကေျပာသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ႏႈန္းထား ကိုေနအိမ္အႀကီးအေသးေစ်းဆိုင္အႀကီးအေသးအေပၚမူတည္၍သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္းႏႈန္းထားကိုတိက်စြာမသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.