မြို့ရွာ ဂရန်မြေ အခွင့်အလမ်းအချို့

javascript

မြို့ကွက်သစ်တွေဖော်ထုတ်တဲ့အခါ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေက မြေအမျိုးအစားခွဲခြားပေးရာမှာ မြို့၊ ရွာ ဂရန်မြေရှိသူတွေအနေနဲ့ အခွင့်အလမ်းအချို့ရှိပါတယ်။


ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ကလွဲပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲချထားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မြေတွေနဲ့ မူလပိုင်ဆိုင်သူတွေဆီက ဥပဒေနဲ့အညီ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ မြေရှင်အခွင့်အရေးရရှိနိုင်သူတွေ၊ ဘာသာရေးအတွက်ရရှိတဲ့ ဂရန်တွေမှာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပုံတွေ၊ အိုးအိမ်တိုက်တာအခိုင်အမာဆောက်ထားရင် နှစ်ရှည်ဂရန်ရရှိနိုင်ပုံတွေနဲ့ ဂရန်သက်တမ်းပါ ဂရန်အသစ်လျှောက်ထားနိုင်ပုံတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဂရန်ချပေးတဲ့ မြေငှားခွန်တွက်ချက်တဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်လို့ လွတ်တော်ရှေ့နေမောင်ကောင်းဖေ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။


အစိုးရ စီမံခန့်ခွဲမြေ


အောက်မြန်မာ မြို့နဲ့ကျေးရွာမြေများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၂၊ ၃၊ ၄)တွေမှာ ဖော်ပြထားချက်တွေအရ မြို့မြေ၊ ရွာမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ဧရိယာအတွင်း တစ်စုံတစ်ဦးကို ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့မြေ၊ ဦးပိုင်အမည်ပေါက်ပိုင်ထားခြင်းမရှိတဲ့မြေတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲချထားပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ မူလပိုင်ဆိုင်သူဆီက ဥပဒေနဲ့အညီ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမြေတွေ၊ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့မြေတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲချထားပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။


ရယူပိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး-


၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နဲ့ကျေးရွာမြေများ အက်ဥပဒေမှာ မြို့မြေနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပက်သက်ပြီး ပုဒ်မ (၇)မှာ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေမှအပ အခြားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပုံစံတွေကို မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာ မရှိစေရလို့သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။

(၁) အစိုးရက ချထားတဲ့ အပိုင်ရရန်၊ အငှားရရန်ရရှိမယ့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်။

(၂) ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေအရ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေး

(၃) ပုဒ်မ (၈၊ ၉၊ ၁၀)တွေမှာ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်။

(၄) ပုဒ်မ (၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (က၊ ခ၊ ဂ)တွေပါ အခွင့်အရးကို မူလပိုင်ဆိုင်သူထံက တရားဥပဒေနဲ့အညီ လွှဲပြောင်းရယူခွင့်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။


မြေရှင် အခွင့်အရေး


ဥပဒေပုဒ်မ (၈)မှာဆိုရင် စာရင်းဝင်မြို့တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့မြေတွေမှအပ-

(က) မြို့ရွာနဲ့ ကျေးရွာမြေတွေအဖြစ် ပြဋ္ဌန်းခြင်းမပြုမီ (၁၂)နှစ်က (၉-၉-၁၈၉၉)ရက်နေ့အထိ မြေကို တစ်ဆက်တည်းပိုင်ဆိုင် လက်ရှိထားခဲ့သူ။


(ခ) (၉-၉-၁၈၉၉)ရက်နေ့တွေကစပြီးနောက်ပိုင်း (၁၂)နှစ်ကာလတိုင်း တစ်ဆက်တည်းမြေကို ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားခဲ့ပြီး အဲ့သည်ကာလတွေမှာ မြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မြေခွန်တော်တွေ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ပေးသွင်းရမယ့်အခွန်ခတွေကို ထမ်းဆောင်လာသူတွေကို မြေရှင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(ဂ) (၉-၉-၁၈၉၉)နောက်ပိုင်း (၁၂)နှစ်ကာလတိုင်း တစ်ဆက်တည်းမြေကို ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားခဲ့ပြီး မြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရပ်ရပ်မြေခွန်တော်တွေ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ပေးသွင်းရမယ့်အခွန်ခတွေကို ထမ်းဆောင်လာသူတွေကို မြေရှင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ဘာသာရေးဂရန် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်


မြို့မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေတွေကို ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ မြေအမျိုးအစားခွဲချပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။ အများပြည်သူ ဘာသာရေးကိစ္စတွေအတွက် မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းက ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပြီး သက်တမ်းမှာ သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ အပိုင်ဂရန်ရရှိပြီးတဲ့နောက် အသုံးမပြုရင် နိုင်ငံတော်က ပြန်သိမ်းဆည်းမှာပါ။


နှစ်ရည်ဂရန်

မြို့မြေပေါ်မှာ အိုးအိမ်တိုက်တာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာဆောက်လုပ်ရင် နှစ်ရှည်ဂရန်ချထားပေးပြီး ဂရန်သက်တမ်းမှာ တစ်ကြိမ်ကို အနှစ် (၃၀)ဖြစ်ပြီး ကုန်ဆုံးရင် အသစ်လဲလှယ်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ဂရန်သစ်လျှောက်နိုင်


မြို့မြေပေါ်မှာ ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်သူတွေ (၁၀)နှစ်ကနေ (၁၅)နှစ်အထိ နှစ်တို အငှားဂရန်ချထားပေးပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရင် အောက်မြန်မာပြည် မြို့နဲ့ကျေးရွာမြေများ နည်းဥပဒေ (၈)နဲ့ (၂၉)အရ အသစ်ပြန်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သက်တမ်း (၃)နှစ်အထက် နည်းဥပဒေ (၃၀)နဲ့ (၃၄)အရ ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး မြေကွက်အသစ်ဖော်ပြတဲ့အခါ အကွက်ရိုက်ပြီး ချထားတဲ့မြေကွက်ကို ပါမစ်မြေခေါ်ပါတယ်။


မြေငှားခွန် တွက်ချက်နည်း


အောက်မြန်မာပြည် မြို့နဲ့ကျေးရွာမြေလက်စွဲနည်းဥပဒေအပိုဒ် (၁၇)(က)အရ မြေငှားခွန်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါ လျှောက်ထားတဲ့မြေနဲပ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေတွေရဲ့ ကာလပေါက်စျေးတန်ဖိုးမှာ မြို့မြေငှားအဖြစ် နည်းဆုံး (၆)ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်ချက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။ နည်းဥပဒေအပိုဒ် (၁၇)(ခ)အရ မြေငှားခွန်တွက်ချက်တဲ့အခါ မြေငှားရမ်းခရဲ့ (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းတဲ့ မြေခွန်အဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။


Source : The Modern

#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews


Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.