ခွင့်ပြုချက်မကျ၊သတ်မှတ်ထားသော အထပ်ထက်အထပ်ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ထားသည့် တိုက်များကျသင့်ဒဏ်ကြေးငွေ ရဝရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးမည်

javascript

ခွင့်ပြုချက်မကျသေးဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အအုံများ၊သတ်မှတ်ထားသည့်အထပ်ထက် အထပ်ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်များကိုမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကျသင့်ဒဏ်ကြေးငွေ ရဝရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။


ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရလက်ထက် ၂ဝ၁၄ခုနှစ်တွင် ခွင့်ပြုချက် မကျသေးဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံများ၊သတ်မှတ်ထားသည့်အထပ်ထက်ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်များအားဒဏ်ကြေးငွေချမှတ်ခြင်းများ၊အဆောက်အအုံဖြိုချခိုင်းခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။


ယခုတွင် ယင်းကဲ့သို့ဒဏ်ကြေးငွေများကို ရဝရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


ပြီးခဲ့သောအစိုးရလက်ထက် ၂ဝ၁၄ခုနှစ်ကဒဏ်ရိုက်သည့်ကိစ္စများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ခွင့်ပြုချက်မကျသေးခင် ဆောက်သည့်အဆောက်အအုံများ၊အထပ်ကျော်ဆောက်သည့်အဆောက်အအုံများထိုအဆောက်အအုံများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒဏ်ရိုက်ခြင်းများ၊အဆောက်အအုံရပ်ခိုင်းခြင်းများ၊ပြန်ဖြိုချခိုင်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။


ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှ စ၍ ပထမတစ်ရစ်အနေဖြင့် ဒဏ်ဆောင်ပြီး အဆောက်အအုံများပြန်ဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။


ယခုနှစ်တွင် ထိုအရာများဆက်လက်မလုပ်နိုင်ခြင်းများနေသည့်အတွက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနှင့် အထူးစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးမှ သိန်းတစ်ရာကျလျှင် ရဝရာခိုင်နှုန်းလျှော့လိုက်သည့်အတွက် သိန်း ၃ဝဒဏ်ကြေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။


ယင်းကဲ့သို့ ဒဏ်ကြေးငွေလျှော့ချပေးသည့်အဆောက်အအုံများတွင်အုပ်စုသုံးခုရှိကြောင်း၊ပထမတစ်ခုမှာ အစိုးရနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမြေများအပေါ်တွင် ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်သည့်အဆောက်အအုံများ၊ဒုတိယမှာ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှင်းလင်းခြင်း၊တိုင်ကြားခံထားရသည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီး တတိယတစ်ခုမှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော်လည်း ခွင့်ပြုချက်မကျမှ သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲဆောက်လုပ်သည့်အဆောက်အအုံများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ခွင့်ပြုချက်မကျသေးဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အအုံများ၊သတ်မှတ်ထားသည့် အထပ်ထက်ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ထားသည့်အတွက် ဒဏ်ကြေးငွေချမှတ်အရေးယူခံထားရသည့် အဆောက်အအုံပေါင်း ၄၅ဝရှိကြောင်းသိရသည်။


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒဏ်ကြေးငွေချမှတ်ခံရထားသည့်အဆောက်အအုံ ၂ဝဝဝနီးပါးရှိကြောင်း၊ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၁ဝထပ်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


Source : Daily Eleven

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.