ေျမကြက္လြတ္မ်ားတြင္ အိမ္ေဆာက္ၾကရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ထပ္သတိေပး

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံဝင္းကာရံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံသတိေပးထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အုတ္တံတိုင္းကာရံခြင့္၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမခ်ထားမိန္႔၊ ေျမစလစ္မူရင္းမ်ား လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမငွားဂရန္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္၊ ေလွ်ာက္ထားၿပီး၍ ေျခာက္လအတြင္း အုတ္တံတိုင္းကာရံၾကရန္ႏွင့္ ကိုးလအတြင္း အေဆာက္အအံုေဆာက္ၾကရန္ သတိေပးထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေၾကညာခဲ့ရာ ေျမပိုင္ရွင္အမ်ားစုက လိုက္နာခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။“ေျမကြက္လပ္အလြတ္ေတြေၾကာင့္ အက်ည္းတန္ေနတာေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားေပမယ့္ စိတ္တိုင္းက်ေတာ့ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ ေျမကြက္လပ္ေတြ ရွိေနသေ႐ြ႕ က်ဴးျပႆနာ၊ ေျမစလစ္အတုနဲ႔ ဂရန္အတုေတြရွိေနၿပီးေတာ့ ဝယ္မွားေရာင္းမွားေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ရွိေနမွာပါ”ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။

ယင္းသို႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳပါက ေျမခ်ထားမိန္႔၊ ေျမစလစ္ႏွင့္ ေျမငွားဂရန္တို႔ကို အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေျမ (အစိုးရေျမ) အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမအႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္ပါကာလသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုတတိယအႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ထံမွ သိရသည္။

Source : The Voice

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.