စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား ေျမဂရန္ရရွိသည္အထိ ျပဳလုပ္လႉဒါန္းမည္

javascript

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ငလေပြ႕ေက်း႐ြာတြင္ ပိုင္ရွင္ရွိေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ ေနၾကသည့္ အိမ္ေျခ ၂၁ လုံးအား အဆိုပါေျမပိုင္ရွင္ကလႉဒါန္းကာ ေျမဂရန္မ်ားပိုင္ဆိုင္ သည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

+++ ခြဲေဝလႉဒါန္း +++

အဆိုပါေျမေနရာမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမျဖစ္ၿပီး ၎၏ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ လည္း ယခင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က စတင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ကာ အမ်ားစုသည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ၾကရန္ မလြယ္ကူသည့္အတြက္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဧက ၂၀ ေက်ာ္မွ ခြဲေဝလႉဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိတဲ့အေျခအေနမွာ အမ်ားႀကီးေနထိုင္ခဲ့ တယ္။ လက္ရွိေနထိုင္ၾကတဲ့ လူေတြကလည္း ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြပါပဲ။ သူတို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေျမတစ္ခုရလာေအာင္ မဖန္တီးႏိုင္လို႔ အခုလို ေျမပိုင္မရေသးတာေပါ့။ သူတို႔အေနနဲ႔ ေျမပိုင္ဆိုင္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ေျမကို သူတို႔ကိုခြဲေပးလိုက္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ တရားဝင္အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီေပါ့"ဟု ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

+++ ေျမဖို႔ေပးမည္ +++

ယင္းေနရာမွာ ဒီေရတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဒီေရဝင္ေရာက္သည့္အတြက္ ဒီေရတားနံရံ မ်ားပါျပဳလုပ္ေပးကာ ေျမဖို႔ေပးရန္အထိ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္က လႊဲေပးခဲ့ရာ ယင္းေန႔တြင္ ပုဆိုးတစ္ထည္စီကိုပါ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားလိုအပ္လွ်င္လည္း မိမိထံတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားကို တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်မႈမျပဳလုပ္ၾကဘဲ ေနထိုင္ၾကဖို႔ကိုပါ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.