ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲတိုက္ခန္း ကြန္ဒိုေတြရဲ႕ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ အေျခအေန

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ ဆဲ တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈ အေျခ အေန၊ အရစ္က်ေငြေပးေခ် မႈ ပုံစံနဲ႔ ေဆာက္ လုပ္ၿပီး စီးမယ့္ ခုႏွစ္ကိုေဖာ္ ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။

+++ Bagan Apartment +++

အမွတ္ ၆၁၇ Apartment မွာ ပုဂံလမ္း (၅) ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိၿပီးေတာ့ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လက္ငင္းေပး ေခ်ရမွာ ျဖစ္ၿပီး 
က်န္ေငြကို ကေမıာဇဘဏ္ သို႔မဟုတ္ စီဘီဘဏ္ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ငါးႏွစ္အရစ္က်ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ တယ္။

ပေရာဂ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ စတင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ဒီဇင္ ဘာလ မွာ ၿပီးစီးမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အထပ္ေပါင္း ေျခာက္ထပ္ ရွိၿပီး တစ္လႊာမွာ ႏွစ္ခန္း ပါ ဝင္ ပါတယ္။ အခန္း အက်ယ္အဝန္းမွာ ၁၇ ေပ x ၅၄ ေပ ျဖစ္ ပါ တယ္။ အခန္းေဈးႏႈန္းေတြမွာ က်ပ္ ၇၃၅ သိန္းက က်ပ္ ၁၃၇၅ သိန္းထိ ရွိၿပီး အထပ္အနိမ့္ 
အျမင့္ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေဈးႏႈန္း ကြာျခားသြားပါတယ္။

ပေရာဂ်က္ကို ဆန္းျမတ္ထြန္း ေဆာက္လုပ္ေရးက တာဝန္ယူေဆာက္ လုပ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္တာ၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ ၊ အရန္မီးစက္၊ ထရန္ စေဖာ္ မာ တစ္လုံး ၊ 
တိုက္ခန္းလုံၿခဳံေရး စနစ္ စတဲ့ facilities ေတြပါဝင္ေၾကာင္း Myanmar Builders Guide က သိရပါတယ္။

+++ အမွတ္ (၉) ညာ နဲ႔ အမွတ္၈၆၀ +++

အမွတ္ (၉) (ညာ) ဗိုလ္ေတဇ ၄ လမ္း (ဂ) ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ နဲ႔ အမွတ္ ၈၆၀ ဗိုလ္ေတဇ (၄) လမ္း (ဂ) ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္က 
လူေနခြင့္ ရရွိၿပီး အခန္းေတြကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

အမွတ္ ၉ Apartment မွာ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၂ ေပ x ၅၁ ေပ ရွိၿပီး MB-1,BR-2 ပါရွိၿပီး ပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ 
ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ၊ အလို အ ေလ်ာက္ မီးသတ္ စနစ္၊ မီးဖို ေကာင္တာ ၊ မီးဖို ခန္း ငါးေပေႂကြျပားခင္းကပ္၊ ဧည့္ခန္း၊ အိမ္သာ၊ ကိုရီးယားပါေကးခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ ၈၆၀ Apartment အက်ယ္ မွာ ၁၉ ေပ x ေပ ၅၀ ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ေဖာင္ေဒး ရွင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္တာ၊ မီးဖိုေကာင္တာ၊ ေႂကြျပားခင္း၊ ကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာေႂကြျပားခင္း၊ ကပ္ပါဝင္ပါတယ္။ အခန္းအရစ္က် ဝယ္လိုပါက အရစ္က်စနစ္ သို႔မဟုတ္ ကေမာၻဇဘဏ္ ၊ ဧရာဝ တီဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး HP စနစ္နဲ႔ ဝယ္ႏိုင္ပါ တယ္။

+++ ဓမၼဒါန ကြန္ဒို +++

အမွတ္ ၁၈ ဓမၼဒါနလမ္းနဲ႔ ဇဋိလလမ္း ေထာင့္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိၿပီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း လက္ငင္းေပးေခ်ၿပီးက်န္ေငြကို ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲသြင္းကာ ဧရာဝတီဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ဝယ္ ႏိုင္ပါတယ္။
၄င္းကြန္ဒိုမွာ ဘီဘီစီက်ၿပီး အခန္းအက်ယ္အဝန္းမွာ ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ရွိပါ တယ္။ အခန္းေဈးႏႈန္းမွာ သုံးလႊာကိုက်ပ္ သိန္း ၁၄၅၀ နဲ႔ ပန႔္ေဟာက္စ္ ကို သိန္း ၉ဝဝ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာ၊ မီးစက္၊ ေျမေအာက္ေရကန္၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ MB , DB, SBRom အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး မီးဖိုခန္း၊ Mini Garden , Shrine, Privacy Floor Style ပါဝင္တယ္လို႔ Three Friends Construction က သိရပါ တယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.