အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာပါက အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာႏိုင္

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာပါက အေရာင္းအဝယ္ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားပါဝင္ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

+++ ခဲသည့္အဆင့္ေရာက္ရွိ +++

"ဥပေဒရွိၿပီဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေျပာင္းႏိုင္တယ္။ အခုကေတာ့ ေအးစက္ေနတဲ့ အဆင့္ထက္ပို၍ ခဲေနတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ၿပီး ေတာ့ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ေနတယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာဆို သည္။ အေရာင္းအဝယ္ေအးစက္ေနသည့္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ရွိလာႏိုင္ရန္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္ အအုံ ဆိုင္ရာဥပေဒ (အဆိုျပဳမူၾကမ္း) တို႔ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

"အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား၊ တိုက္ခန္းဝယ္သူ ကန္ထ႐ိုက္တာ ဒါေတြအားလုံးၾကားမွာျဖစ္ ေနတဲ့ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဥပေဒ တစ္ရပ္လိုတယ္။ တိုက္ခန္းဝယ္သူေတြက သိန္း ၁ယဝ၀ဝ နဲ႔ သို႔မဟုတ္ သိန္း ၃၀ဝစသျဖင့္ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ဝယ္ဝယ္ ဝယ္ၿပီးသြားရင္ သူက အိမ္ငွားပုံစံျဖစ္သြားေရာ အိမ္လခေတြေပး ရတယ္။ ဒီဥပေဒသာ ထြက္လာရင္တိုက္ခန္း ဝယ္သူအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မငါ့အ ရသြားေတာ့ ေပါင္လို႔ေရာင္းလို႔ဘဏ္ေခ်းေငြတို႔ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးအတြက္ ပိုခိုင္မာသြားမယ္။ အခုက အိမ္ရွင္အိမ္ငွားဥပေဒပဲရွိတာ"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (ျူဃဗ)အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးလားဇယ္ က ေျပာဆိုသည္။

+++ တင္သြင္းရန္စီစဥ္ +++

တိုက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒ(အဆိုျပဳမူၾကမ္း)ကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီထံ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနၿပီး အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ျဖင့္ ရွစ္ႀကိမ္အထိ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္၍ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔သို႔ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္တြင္ ဝယ္ယူသူရွားပါး လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမကြက္ေဈးႏႈန္း၊ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းဝယ္ေဈးႏႈန္းတို႔ က်ဆင္းေနသလို အလုပ္ျဖစ္ေနသည့္ အငွားေဈးႏႈန္းမ်ားပါ က်ဆင္းေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ မ်ားထံမွ သိရသည္။

Source : The Myanmar Times
#estatemyanmar #realestate #property #lease #buy #sell #apartment#condo #flat #house #villa

 #residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor 

#leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.