ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တိုက္ခန္းကြန္ဒိုေတြရဲ႕ ၿပီးစီးမႈနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈနဲ႔ အရစ္က် ေငြေပးေခ်မႈပံုစံေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေရႊဂြမ္း႐ံုအိမ္ရာ အဆင့္ျမင့္ ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေတြကို (၃)ႏွစ္ အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
ေရႊဂြမ္း႐ံုအိမ္ရာကို Thanti Thitsar Construction က ေဆာက္လုပ္ၿပီး အခန္းအက်ယ္ေတြက (၄၂၉)စတုရန္းေပကေန (၅၆၁) စတုရန္းေပ အထိ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ Hall Type အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္၊ ကားပါကင္ ပါဝင္ပါတယ္။ အခန္းေစ်းႏႈန္းေတြက ပထမထပ္(ေျမာက္ဘက္) သိန္း (၄၀၀၊ ၄၅၀)၊ ဒုတိယထပ္(ေျမာက္ဘက္) သိန္း (၃၇၀)နဲ႔ (၄၁၀)၊ တတိယထပ္(ေျမာက္ဘက္) သိန္း (၃၄၀)နဲ႔ (၃၇၅)၊ စတုတၳထပ္(ေျမာက္ဘက္) သိန္း (၃၀၀)နဲ႔ (၃၃၅) သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမထပ္(ေတာင္ဘက္) သိန္း (၃၈၀၊ ၄၂၀)၊ ဒုတိယထပ္(ေတာင္ဘက္) သိန္း (၃၅၀)နဲ႔ (၃၉၀)၊ တတိယထပ္(ေတာင္ဘက္) သိန္း (၃၂၀)နဲ႔ (၃၆၀)၊ စတုတၳထပ္(ေတာင္ဘက္) သိန္း (၂၉၀)နဲ႔ (၃၂၀) ျဖစ္ပါတယ္။ RC ခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ၊ ေရ၊ မီး၊ မီးဖိုခံု၊ ေဘစင္ေႂကြျပားကပ္ပါဝင္ၿပီး အနီးနား ထင္ရွားတဲ့ေနရာေတြက ဂြမ္း႐ံုေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်းအနီး တည္ရွိၿပီး စိန္ပန္းလမ္းမေပၚ တည္ရွိတာေၾကာင့္ သြားလာရလြယ္ကူ အဆင္ေျပပါတယ္။
အမွတ္(၂၄၃)
အမွတ္(၂၄၃)၊ စကားဝါ Apartment ကို (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်ၿပီး က်န္ေငြကို ကေမ႓ာဇဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္ စီဘီဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး (၅)ႏွစ္အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပေရာဂ်က္ကို Sun Myat Tun Construction က လုပ္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ၿပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းအက်ယ္မွာ (၁၂x၅၀)ေပ က်ယ္ ဝန္းၿပီး က်ပ္သိန္း (၂၁၀)ကေန က်ပ္သိန္း (၆၅၈)သိန္း အထပ္ျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားပါတယ္။ အမွတ္(၂၄၃) စကားဝါ (၃)လမ္းနဲ႔ သဒၵါလမ္းေထာင့္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိပါတယ္။
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းရွိ Modernized Apartment ကို ကေမ႓ာဇဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေန႔မွာ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိယူလိုတဲ့ ႏွစ္ရွည္ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို သြင္းစရာမလိုဘဲ ဘဏ္ကို အရစ္က်ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Sun Myat Tun Construction က တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး Hall Type အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။
ေရခ်ိဳးခန္း၊ ၾကမ္းခင္းနဲ႔ နံရံအျမင့္ (၅)ေပအထိ ေႂကြျပားကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္း ေရပန္းနဲ႔ ေရတိုင္ကီ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အိမ္သာၾကမ္းခင္းနဲ႔ ေႂကြျပားခင္းနဲ႔ နံရံအျမင့္ (၅)ေပ ေႂကြျပားကပ္ေပးျခင္း၊ အိမ္သာဘိုထိုင္တပ္ေပးျခင္း၊ (၃)ေပ အျမင့္ မီးဖိုခံု ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မီးဖိုခံုမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ မီးဖိုခံုနံရံ (၃)ေပအျမင့္အထိ ေႂကြျပားကပ္ေပး၊ မီးဖိုခန္းၾကမ္းခင္းေႂကြျပားခင္း၊ နံရံကပ္ေဘစင္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရကန္ထားရွိေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ၊ စာတိုက္ပံုး ပါရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြက (၅)လႊာ သိန္း (၂၀၀)၊ (၃)လႊာ သိန္း (၂၅၀)၊ (၂)လႊာ သိန္း (၂၈၀)၊ (၁)လႊာ သိန္း (၅၅၀) ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.