၁၅ ႏွစ္ ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြ CHID ဘဏ္ စတင္ထုတ္ေခ်း

javascript

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာဝယ္ယူမည့္သူမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ား စတင္ထုတ္ေခ်းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) ထံမွ သိရသည္။

ယခင္က CHID ဘဏ္က အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသည့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ၁၀ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အစိုးရထံမွ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြရရွိမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၅ ႏွစ္သို႔ထပ္တိုးကာ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္မူက ေျပာၾကားသည္။

“အခု အစိုးရဆီက ေခ်းေငြကိုမယူေသးဘဲ ဘဏ္ရဲ႕ေငြနဲ႔ပဲ အိမ္ရာဝယ္ယူဖို႔ တင္ျပလာတဲ့ က်ပ္ငါးဘီလီယံေက်ာ္ေလာက္ကို ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းေခ်းေငြအျဖစ္ စေခ်းေပးထားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

CHID ဘဏ္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ဝယ္ယူလိုသူမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရထံမွ က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္။

အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေခ်းေငြျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ တိုက္ခန္းဝယ္ယူပါက ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းၿပီး တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၃၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ တိုက္ခန္းဝယ္ယူပါက ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းၿပီး တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔မွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူမည့္သူ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားၿပီး အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္းဖြင့္သူေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာေၾကာင္း ယင္းဘဏ္၏ ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းအရ သိရသည္။

Source : The Voice

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.