ေတာင္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးနိုင္မည့္ ေျမယာဥပေဒ ေပၚထြက္ေရး လူထု ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

javascript

ဖက္ဒရယ္ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေတာင္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးနိုင္မည့္ ေျမယာ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာေစေရး အတြက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၌ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ကား ေက်းရြာရွိ အာရွ အလင္းေရာင္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၅၊ ၆ ရက္မ်ား၌ နိုင္ငံ တဝန္းလုံးရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဖက္ဒရယ္ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ေျမယာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ အာမခံနိုင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထု ေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုဆလိုင္းဂ်င္မီ က “လူထု ေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲက ဖက္ဒရယ္ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကေနစၿပီး ေတာ့ ေျမယာအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြရဖို႔ အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္လုပ္တာပါ။ ၾကည့္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ ေျမယာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီမိုကေရ ဒီစနစ္နဲ႔ေရာ ျမန္မာနိုင္ငံက သြားခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ ဒရယ္ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုက ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ အတူ အားလုံး ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

လူထု ေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ ကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ေျမယာမူ ဝါဒဆိုင္ရာမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ၊ လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီပြား ဘဝ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ လက္ရွိ ေျမယာ ဥပေဒမ်ား ပဋိပကၡ အေျခအေနကို ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား၊ လယ္ယာေၿမ အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဆလိုင္းဂ်င္မီက“သူမ်ားနိုင္ငံေတြမွာဆို မူဝါဒကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ ေပၚလစီေတြ အရင္လုပ္ၿပီးမွ အဲဒီအေပၚ အေၿခ ခံၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေတြကို ျပဳေလ့ရွိၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားတာေပါ့၊။ ႀကိဳက္တဲ့ ဥပေဒကို အရင္ျပဳၿပီးမွ ျပည္သူက သိၾကရတာ။ အခုဆိုရင္ ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေၿမ အသုံးခ်မႈ မူဝါဒမ်ား NLUP ဆိုၿပီး ေပၚလာတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

တံခြန္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မႏၲေလးတိုင္း)ဥကၠ႒ ကိုလင္းထင္စိုးကလည္း“၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ထြက္ ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေၿမ ဥပေဒက ျပည္သူ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို ကာကြယ္ မေပးနိုင္ဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြ အတြက္ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေျမအသုံးခ်မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျမယာ ဥပေဒ တခု ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သိပ္ အေရးႀကီးေနပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “အခုပြဲကေန အေျဖတခုေတာ့ ထြက္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံတြင္း က ေျမယာ ျပႆနာေတြ အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိသလို နိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳး ရွိေစပါတယ္။ ဒီပြဲကေန ထြက္ လာ မယ့္ ရလဒ္အေပၚမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ေျမယာႏွင့္ပက္သက္၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက ေျမယာ ဥပေဒထြက္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၊ ေတာင္သူ လယ္ သမား မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိသျဖင့္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ေျမယာ အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု လယ္ယာေၿမ အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆိုသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ အိုးအိမ္လုံျခဳံေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လူမႈ ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အမွန္တကယ္ အသက္သြင္းလိုေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာတို႔သည္ အဓိကက်သည့္ ဘ႑ာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရမ်ားသည္ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ အေပၚမွာ တာဝန္ယူမႈ ရွိရွိ တာဝန္ခံမႈရွိရွိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္ဟု သေဘာထား လမ္းညႊန္ ခ်က္ ကို ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အပိုဒ္ ၄/၁ တြင္ ထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသား အားလုံးကို လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈ အလြန္ အားနည္းေနျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံရ မည့္ မူဝါဒပိုင္းမွာ အလြန္အားနည္းေနကာ အမ်ိဳးသားေၿမ အသုံးခ်မႈ မူဝါဒမ်ား(NLUP) အေျခခံ၍ ေျမယာ အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အတြက္ ဥပေဒ တရပ္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက“NLUP မွာ တခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားအေရးေတြနဲ႔ ဆိုင္တာပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ကေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပန္ျပဳျပင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနတယ္။ လက္ရွိမွာ အမ်ိဳးသား ေျမယာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒကို လုပ္ေန တယ္လို႔ သိရတယ္။ တဖက္မွာလည္း ေျမယာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျပင္ ေန တယ္ ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံရမယ့္ဟာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာ အသုံး ခ်မႈအေပၚမွာ အေျခခံမူက အားနည္းေနတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္၊ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားမႈမွာ နိုင္ငံတဝန္း လုံး ၌ ဧက ၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုအခါ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားမွ ဧက ၁ သန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ စြန႔္လႊတ္ေပး ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုလင္းထင္စိုးက“ေတာင္ေပၚေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကိစၥေတြ၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အပိုင္းေတြ၊ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းေတြ၊ သစ္ေတာေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အပိုင္းေတြရွိမယ္၊ ေနာက္ အျခား ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒ အပိုင္းေတြရွိမယ္၊ လက္ရွိနိုင္ငံတြင္းမွာ ေျမရွင္အေနနဲ႔က မူလ ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေတာင္သူ ေျမရွင္ေတြနဲ႔ အြန္ေပပါ ေပၚမွာ ေရာင္းဝယ္ေနၾကတဲ့ ေျမရွင္ေတြရွိတယ္။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔အညီ ယူထားတဲ့ ေျမရွင္ေတြအေပၚမွာလည္း ဥပေဒအကာအကြယ္ယူထားသင့္သလို သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ေျမရွင္ေတြအေပၚမွာလည္း ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေျမျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္ပါတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

လူထု ေျမယာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ နိုင္ငံ တဝန္းလုံးမွ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လယ္ယာေၿမ အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေရး လႈပ္ရွားေနသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚမိႀကီးက “ဥပေဒပညာရွင္ေတြေရာ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြေရာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေျမယာဥပေဒကို သီးသန႔္ ေဆြးေႏြး နိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုေတာ့ တဆိတ္ရွိ တရား႐ုံးေတြပဲ တက္လာတယ္။တရားသူႀကီးတို႔ တရားစီရင္ေရး တို႔နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ေအာက္ေျခမွာကတည္းက ေျမယာ ဥပေဒကို တိတိက်က် ခုံ႐ုံးဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆး ဆုံးျဖတ္ နိုင္မယ္ ဆိုရင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားမွ ေျမယာ ဥပေဒတြင္ က႑ အလိုက္ အေျခခံသည့္မူမ်ားကို စုစည္း၍ သေဘာထား ေၾကညာ ခ်က္ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သလို လက္ရွိေဆြးေႏြးေနသည့္ အမ်ိဳးသား ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒေပၚ ေပါက္လာလၽွင္ ေဆြးေႏြးမႈ ပြဲရလဒ္မ်ားကို အေျခခံနိုင္ေသာ ဥပေဒေပၚေပါက္လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

Source : irrawaddy
#estatemyanmar #realestate #property #lease #buy #sell #apartment#condo #flat #house #villa 

#residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor

 #leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.