ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ၁၈ ထပ္ ရတနာႏွင္းဆီကြန္ဒိုအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအား ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ ေရာင္းခ်ေန

javascript

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (အိုးအိမ္)၏ စီမံကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေ႐ႊေတာင္ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရတနာလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ (ကြန္ဒို)အား မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာဝယ္ယူခြင့္ရွိသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအျဖစ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအိမ္ရာတြင္ စတုရန္းေပ ၆၀ဝ ႏွင့္ စတုရန္းေပ ၁၂၀ဝ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိၿပီး ၾကမ္းခင္းေဈး က်ပ္ သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္မွ အျမင့္ဆုံးက်ပ္ သိန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္အထိရွိကာ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္းဝန္းက်င္မွစၿပီး (၈) ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အထိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အရစ္က် ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD Bank) တြင္ Housing Loan System ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times
#estatemyanmar #realestate #property #lease #buy #sell #apartment#condo #flat #house 

#villa #residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer 

#investor #leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.