ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ အသိပညာေပးျပဳလုပ္မည္

javascript

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔ အသိပညာေပးတာေတြ အေလးထားျပဳလုပ္မယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

သည္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒကို လယ္သမားအပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သိသင့္သိထိုက္တာေလးေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဥပေဒအေဟာင္းမွာတုန္းက ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မပါ ပါဘူး။ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမွာေတာ့ ပါလာပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒဟာ ေခတ္ကာလနဲ႔ ညီၫႊတ္မႈမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ သည္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာလည္း သည္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမ႐ိုင္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ လုပ္ငန္းေတြကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓာတ္သတၱဳဥပေဒနဲ႔ ညီၫႊတ္တဲ့ အျခားလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ခြင့္ျပဳေပးရာမွာလည္း လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္နဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ သည္ဥပေဒထဲမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအေပၚ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိမီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရွိမႈရွိပါက (၆)လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ သတင္းစာနဲ႔ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ အသိေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားသြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အရင္အစိုးရလက္ထက္ ဗဟိုအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ အမိန္႔စာမူရင္းေပ်ာက္ဆံုးမႈနဲ႔ ဒုတိယမိတၱဴေလွ်ာက္ထားျခင္းကိစၥရပ္ေတြ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္း စိစစ္ဖုိ႔ သီးျခားအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥေတြကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ(၂၀၁၈)နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြပိုမိုသိရွိေစဖုိ႔ အသိေပးျခင္း၊ သိသင့္တာေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းေတြကိုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သည္ဥပေဒနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိမႈက အားနည္းေနေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Credit: The Kumudra
#condo #flat #house #villa #residence 

#office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor 

#leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.