မႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမစံႏႈန္းသစ္ တစ္ဧက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ သတ္မွတ္

javascript

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ၂ဝ၁၈-၁၉ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မည့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားသစ္မ်ားကို ယခုလ ပထမပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္ေျမစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျမင့္ဆုံးႏႈန္းထားအျဖစ္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝ,၂ဝဝ အထိ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

အဆိုက်ပ္သန္းေပါင္း ေသာင္းေက်ာ္သတ္မွတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာဧရိယာမွာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပတ္ကုန္းရပ္ကြက္ ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္ကာ ၂၆ လမ္းမေဘးတြင္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၇ဝဝ မွ အျမင့္ဆုံး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝ,၂ဝဝ အထိ အခြန္စည္းၾကပ္သြားရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားဧရိယာမ်ားတြင္ အိမ္ေျမစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ သိပၸံလမ္းမေပၚ (၆၄ လမ္းႏွင့္ ၆၉ လမ္း ၾကား)တြင္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇,၅ဝဝ မွ ၈,ဝဝဝ အထိ၊ ၇၈ လမ္းေပၚ (၃၅ လမ္းမွ လမ္း ၄ဝ အထိ)ကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,ဝဝဝ မွ ၉,၅ဝဝ အထိ၊ ၿမိဳ႕သစ္ (၁) (၂) (၃) ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ဧကလၽွင္ အျမင့္ဆုံးက်ပ္သန္းေပါင္း ၈,ဝဝဝ မွ ၉,ဝဝဝ အထိ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေစ်းခ်ိဳအနီး ၈၄ လမ္းေပၚ (၂၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃ဝ ၾကား) တြင္ အျမင့္ဆုံးက်ပ္သန္း ၈,၆ဝဝ မွ ၉,ဝဝဝ အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ေျမေရာင္းဝယ္ရာ၌ ၂ဝ၁၆ အခြန္အေကာက္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အိမ္ေျမတန္ဖိုး တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထက္မွ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္ မတိုင္မီက အိမ္ၿခံေျမတန္ဖိုး တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိကို အခြန္သုံးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝ၁ ကေန က်ပ္သိန္း ၅,ဝဝဝ အထိ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၅,ဝဝ၁ ကေန က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ အထိ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝ၁ ကေန က်ပ္သိန္း ၁၅,ဝဝဝ အထိ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၅,ဝဝဝ အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ အလီလီခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့ရာ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ားတြင္ ပို၍လုပ္သာကိုင္သာရွိခဲ့သည္။

''အခု အိမ္ေျမအခြန္စည္းၾကပ္ဖို႔ စံႏႈန္းအသစ္ေတြ ထပ္ထြက္လာတယ္လို႔ ၾကားပါတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေျမတန္ဖိုးစံႏႈန္း အသစ္ေတြက မႏွစ္ကထက္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားလာသည္ျဖစ္ေစ အခြန္ႏႈန္းထားေတြက ျမင့္မေနဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အခြန္ႏႈန္းထားေတြက မျမင့္မွသာ အေရာင္းအဝယ္ ပိုျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အခု အိမ္ေျမေစ်းကြက္ေအးေနတာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာေနပါၿပီ''ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အိမ္ေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.