စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ဇုန္တာဝန္ခံမ်ားနွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနွင့္ စက္မႈဇုန္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္ ။

ျမိဳ႕ျပနွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူလူထု အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုနွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) တုိ႕ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

" အန္ကယ္တို႕ ဌာနက ေဆာက္လုပ္တဲ့ အိမ္ရာတခ်ိဳ႕က စက္မႈဇုန္အနီးအနားမွာရွိတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ အဲဒီစက္မႈဇုန္ကလုပ္သားေတြ အိမ္ရာဝယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ စက္မႈဇုန္တာဝန္ခံေတြက သူတို႕ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို တာဝန္ခံေပးျပီး ဘဏ္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမယ္ " ဟု ယင္းက ေျပာသည္ ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္ရာမ်ားစြာရွိျပီး ထိုထဲမွ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၀၀ နွင့္ ထီးလိႈင္ရွင္အိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၀၀ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

CHID ဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ဂ်ပန္ႏိိုင္ငံမွ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Source : aksjournal

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.