သီလဝါတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာအခန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းၿပီးပါက ေရာင္းခ်သြားမည္

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ တည္ေဆာက္ထားေသာ သီလဝါတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းၿပီးပါက ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလဝါတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား ယခလ (၈)ရက္မွ စတင္ကာ ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ “ ဒီအိမ္ရာက အခန္းေတြကို သီလဝါဝန္ထမ္းေတြကိုလည္ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းက ၿပီးစီးၿပီဆိုေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးတာမို႔ မေရာင္းခ်ေသးတာပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီးရင္ေတာ့ မၾကာခင္ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ “ ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ (၁၁/၀.၄)ေကဗြီ ၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္  (၁၁)ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း ၊ (၄၀၀)ဗို႔ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလဝါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ အေဆာက္အအံု (၅၅)လံုး၊ စုစုေပါင္းအခန္း (၁,၇၀၈)ခန္းကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာဝင္းအတြင္း ေဆးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : အက်ိဳးေဆာင္ဂ်ာနယ္

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.