ပြည်တွင်းဘဏ်များအား သက်တမ်းသုံးနှစ်ထက်ပိုသည့် အိမ်ရာချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်းကို ဗဟိုဘဏ်ခွင့်ပြု

javascript

ပြည်တွင်းဘဏ်များအား သက်တမ်းသုံး နှစ်ထက်ပိုသည့် အိမ်ရာချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။


အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/ ၂၀၁၇ ဖြင့် ဘဏ်များအား သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ကာလသတ်မှတ်ချက်ချေးငွေ (Term Loan) များကို ထုတ်ချေးခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ဘဏ်များ၏ ချေးငွေစျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် နှင့် ပြည်သူများအတွက် အိမ်ရာပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ချေးငွေသက်တမ်း သုံးနှစ်ထက်ပိုသော အိမ်ရာချေးငွေများထုတ်ချေးခြင်းကို ဘဏ်၏ စုစုပေါင်းချေးငွေ (Total Loan Protfolio) ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းအထိ ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်


ထို့ပြင် ဘဏ်များအနေဖြင့် စုစုပေါင်းချေးငွေ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းအတွင်း အိမ်ရာချေးငွေမှအပ သက်တမ်းသုံးနှစ်ထက်ပိုသည့် အခြားသောချေးငွေများကို ထုတ်ချေးလိုပါက ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စနှင့် စည်းကမ်းချက်များဖော်ပြပြီး ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားချက်တွင်ပါရှိသည်။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.