မဂၤလာေဈးသစ္ဒီဇုိင္း ေဈးသူေဈးသားမ်ားကို ပထမဆုံးခ်ျပ

javascript

မီးေဘးသင့္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးမဂၤလာေဈး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ ဒီဇိုင္းပုံစံသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဈးသူေဈးသားမ်ားထံ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ရွင္းလင္းခ်ျပခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ယင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ ဒီဇိုင္းပုံစံရရွိၿပီးေနာက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ေဈးသူေဈးသားမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဈးသူေဈးသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ားကို တိုင္းအစိုးအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ တည္ေဆာက္မည့္ ဒီဇိုင္းပုံၾကမ္းတစ္ခုရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

“ေဈးတည္ေဆာက္မႈကေတာ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြၿပီးမွ စမယ္ထင္တယ္”ဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။

ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ မဂၤလာေဈးအသစ္တြင္ ယခင္က မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ မူလေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ရရွိလိုေၾကာင္း ယင္းေဈးသူေဈးသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မဂၤလာေဈး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံဒီဇိုင္းပုံစံတြင္ Public Area ႏွစ္ခု၊ ေလးထပ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ကြန္ဒိုတစ္လုံးပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အိမ္ေနရာအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာကိုဖ်က္သိမ္း၍ ေဈးဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားကာ ယင္းေဈးသစ္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုက ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း ၃၀ ႏွင့္ ၇၃ လမ္းေထာင့္ ရွိ မဂၤလာေဈးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေဈးဧရိယာတစ္ခုလုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ လ (ခန္႔) ၾကာျမင့္ခ်ိန္အထိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္းႏွင့္ ၇၁ လမ္းေထာင့္ရွိ ေဂၚရာေဘာလုံးကြင္းေျမေနရာသုိ႔ ေဈးဆိုင္ခန္းႏွင့္ ပ်ံက်ေဈးဆိုင္ခန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ယာယီေဈးအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.