အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ပုိျဖစ္ေန

javascript

ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ 
လယ္ယာေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ေဈးျမင့္တက္လ်က္ရွိကာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေျမေပၚမွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအမ်ဳိးအစားကုိ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ႏွစ္သက္ၾကေပမယ့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမထက္ ေဈးသိသိသာသာ သက္သာတဲ့
လယ္ေျမေတြလည္း အခုတေလာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ လယ္ယာေျမေတြက ပိုင္ဆိုင္မႈအရ
ဂရန္မရွိဘဲ အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ဆိုရတဲ့ စလစ္ေျမသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေပမယ့္ ၀ယ္ယူလိုသူေတြ ရွိလာပါတယ္"ဟု သစၥာေျမအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚသူဇာေမက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာမ်ားတြင္ ဂရန္ေျမသစ္မ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး ပါမစ္ေျမ၊ 
စလစ္ေျမႏွင့္ အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ အမ်ား ဆုံးအသံုးျပဳ၍ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ 
စားက်က္ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာ
သည္။ "ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေပၚမွာ ႀကိဳက္တဲ့အေဆာက္ အအံုေဆာက္ႏုိင္ေပမယ့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမနဲ႔ 
လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ အေဆာက္အအံု ေတြ ေဆာက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေျမ အမ်ဳိးအစား
ကေန တျခားေျမအျဖစ္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနေတြမွာ သြားေရာက္ေျပာင္းလဲလို႔ ရပါတယ္။ လယ္ယာေျမ
ကေန တျခားေျမ အျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကေန ေဈးသက္သာတဲ့ လယ္ယာ
ေျမေတြကုိ ၀ယ္ယူၿပီး ကိုယ္တိုင္တျခားေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြ မ်ား လာပါတယ္"ဟု
ေဒၚသူဇာေမက ေျပာသည္။ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမွာ လယ္ယာေျမမ်ားထက္ ေဈးႏႈန္းပိုျမင့္လ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕စြန္
ဧရိယာမ်ား တြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ပိုမိုႏွစ္သက္ေသာ ေျမ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ
အခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားက ေဈးနိမ့္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားေနၾကသည္ဟု
သိရသည္။

"ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအမ်ဳိးအစားကုိ ၀ယ္ယူ မယ္ဆိုရင္ ဘာမွေျမအမ်ဳိးအစားျပန္ေျပာင္း စရာမလိုဘဲ
အသံုးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေဈးနဲ႔ လယ္ယာေျမေဈးက တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ မွာ ထက္၀က္ေလာက္
ထိေတာင္ ေဈးကြာေနတာဆိုေတာ့ ၀ယ္ယူလိုသူေတြက ေဈးႏႈန္း သက္သာတဲ့ လယ္ယာေျမအမ်ဳိး
အစားကုိပဲ ၀ယ္ယူေနၾကတယ္"ဟု တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕ခံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေအာင္ကိုကိုမင္းက
ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ႏွင့္
လယ္ယာေျမမ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္ေျမမ်ားမွာ လည္း ေျမအမ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲထားေသာ ေျမမ်ား
သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ရွစ္ခုနဲ႔ ေက်း ရြာ ၂၂၀ ေက်ာ္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၅ အုပ္စု
ရွိေပမယ့္ ေက်းရြာေတြေတာင္မက တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္က ေျမေတြက လယ္ေျမနဲ႔ လယ္ယာေျမေတြပဲ။ 
ရပ္ကြက္ရွစ္ရပ္ကြက္ မွာပဲ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြ ရွိတာ။ ဒါလည္း လယ္ယာေျမကေန ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းထားတာ ေတြ႕ပါေသးတယ္။ တျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။
ရန္ကုန္ထဲမွာလို ဂရန္ေျမေတြမဟုတ္ဘူး"ဟု ဦးေအာင္ကုိကုိမင္းက ေျပာသည္။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း လမ္းမတန္းေနရာမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားမွာ တစ္ဧက လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ခန္႔
ေဈးရွိေသာ္လည္း လယ္ယာေျမမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ခန္႔သာ ေဈးရွိၿပီး ေက်းရြာအတြင္းရွိ
ေျမကြက္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာမူ တစ္ဧကက်ပ္သိန္း ဆယ္ဂဏန္း ခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
"တြံေတးမွာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမနဲ႔ လယ္ယာေျမ ေဈးက တစ္၀က္ေလာက္ထိကုိ ေဈးကြာတယ္။ ရြာထဲက
လယ္ယာေျမေဈးေတြကေတာ့ ပိုၿပီး ေတာ့ ေဈးေပါေပမယ့္ ၀ယ္ယူလိုသူေတြက လမ္းမတန္းေပၚနဲ႔ 
လမ္းမတန္းေနာက္ေက်ာ က ေျမေတြကိုပဲ ပိုစိတ္၀င္စားၾကတယ္။ လယ္ယာေျမရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ေဈးကြာျခားတာမ်ဳိး ရွိတယ္"ဟု ဦးေအာင္ကုိကုိ
မင္းက ေျပာသည္။

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ခံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးျပည့္စံုကလည္း "ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး
နီးပါးက လယ္ယာေျမေတြ မ်ားပါတယ္။ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ အစိုးရ႐ံုးေတြ ရွိတဲ့ေနရာ အနီးနားတစ္၀ိုက္
ကိုပဲ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕ေပၚလို႔ ေျပာႏုိင္တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနရာေတြ မွာ ေတာင္ လယ္ေျမေတြကုိ အကြက္
႐ိုက္ထား တဲ့ေျမေတြရွိပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တျခားေျမအမ်ဳိး အစားအျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားလုိ သူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ အခြန္အခေပးစရာမလိုဘဲ ေလွ်ာက္ထားေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ေျမယာႏွင့္ အခြန္ဌာနခြဲ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

"လယ္ယာေျမကေန တျခားေျမအျဖစ္ကုိ ေျပာင္းခ်င္ရင္ ပံုစံ(၇)ကို ျဖည့္ၿပီး ဘာေၾကာင့္
ေျမအမ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုတာကို လယ္ယာေျမဦးစီးဌာနကို ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ 
လယ္ယာေျမနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြ က လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတစ္ခု တည္းမွာပဲ ေျမအမ်ဳိးအစားေျပာင္းလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရင္ ရပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လယ္ေျမ ကေန ေျမအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီကိုပါ
ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေျမအမ်ဳိးအစားကုိ သတ္မွတ္ ထားေသာ
အခ်ိန္အတြင္း ေျပာင္းလဲခြင့္ ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

"ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထား တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီခဲ့ရင္ အခ်ိန္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ
ေျမအမ်ဳိးအစားေျပာင္း လဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းဖို႔ အခြန္အခေတြလည္း
ေပးေဆာင္ဖုိ႔ မလိုပါဘူး"ဟု ဦးထြန္းျမင့္ဦးက ေျပာသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
က်ဆင္း လာေနေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တျခားေျမအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ပိုင္းကာ ေရာင္းခ်
ျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာၾကေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု 
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ လယ္ေျမေတြ ရွားပါးလာေနပါၿပီ။ လယ္ေျမေတြကို
ကာကြယ္ ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ လယ္ေျမ၊ ယာေျမနဲ႔ လယ္ယာ ေျမေတြကေန တျခားေျမအျဖစ္ အလြယ္
တကူ ေျပာင္းလဲလို႔မရမယ့္ ဥပေဒေတြ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ အလြယ္တကူေျမအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲ
ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ လယ္ေျမေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ"ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ 
ဦးသံမိုးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာ ေျမဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ
တျခားေျမ မ်ားအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေစရန္ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား မပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအ၀န္းတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့နည္းလာေန သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ 
လယ္ေျမဧရိယာမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၁၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု
သိရသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.