အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအငွား ေစ်းကြက္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား

javascript

ယခုလတ္တေလာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေနအထားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ထက္စာလွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ဇြန္လအတြင္းႏွင့္ ဇူလုိင္ပထမပတ္အတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားၾကိဳၾကားျဖစ္၍ အိမ္ခန္းရွာေဖြမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရကာ ၿခံေျမ၀ယ္လုိမ်ားလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည့္ အေနအထားမ်ားရိွေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အိမ္ခန္း အငွားရွာေဖြမႈလည္း မ်ားျပားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆ နာကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ အလုပ္ေနရာ၊ ရံုးေနရာမ်ားႏွင့္ သြားေရးလာေရး လြယ္ကူေသာ နီးစပ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို ေမးျမန္းတတ္ၾကေၾကာင္း သိရၿပီး အခ်ိဳ႔မွာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခဏတာေနထုိင္မႈအျဖစ္ လာေရာက္ၾက ေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အိမ္ခန္းအငွားရွာေဖြမႈမ်ား ပိုမိုလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းျဖစ္ပါကလည္း လိုအပ္မႈကာလအေပၚ မူတည္၍ သံုးလ၊ ေျခာက္လ စသျဖင့္ လပိုင္းခန္႔မွ် ငွားရမ္းမႈမ်ားလည္းေတြ႔ရကာ အခ်ိဳ႕မွာ တခါတရံ ၁ လ ခန္႔သာ ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားပင္ ရိွၾကေၾကာင္း Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ သတင္းအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရသည္။

 

ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ေျမ၀ယ္၍ အိမ္ေဆာက္ေနလုိသူမ်ားမွ သိန္း ၅၀၀ မွ ၁၅၀၀ ၾကား ေျမကြက္လြတ္မ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားလည္း ပိုမို ေတြ႔လာရၿပီး ျပည္တြင္းကြန္ဒုိအခန္း အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနမ်ားမွာ အခန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးရန္အတြက္ အခက္အခဲရိွျခင္း၊ ၀ယ္လုိမ်ားအတြက္အေနျဖင့္လည္း ေစ်းအျမင့္ အခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းေနၾကေသးသည့္အတြက္ ကြန္ဒိုအခန္းေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးသည့္ အေျခအေနရိွၿပီး အငွားအေနအားျဖင့္သာ ပိုမုိေတြ႔ရေၾကာင္းသိရသည္။

 

Estate Myanmar Enterprise

www.estatemyanmar.com.mm

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.